ประกันอุบัติเหตุ 799 บาท/ปี

ประกันอุบัติเหตุ 799 บาท/ปี

ประกันอุบัติเหตุ 799 บาท/ปี

ประกันอุบัติเหตุ “TQM สร้างสุข ชุมชนไทย” ห่วงใยและใส่ใจ คนไทยทั่วทุกภูมิภาค

     ไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน หรืออาชีพไหนๆ ทั่วทุกภาค ก็ได้รับสิทธิ์คุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน เช่น ชาวสวนยางพาราออกไปกรีดยาง แต่เช้า แล้วโดน งูฉก ก็จะได้รับการคุ้มครอง ทันที

ไม่ต้องสำรองจ่าย
ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ (เฉพาะแผนหลัก)
คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
คุ้มครองการถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย หรือ อุบัติเหตุการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
คุ้มครองอุบัติเหตุจากเครื่องจักรขณะทำงาน หรือ สัตว์ทำร้าย
คุ้มครองอุบัติเหตุขณะเข้าร่วมเทศกาลประจำปี

เพียง 799 บาท/ปี ต่อบุคคล เฉลี่ยเพียงวันละ 2 บาท

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ตารางความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุ 799 บาท/ปี

ความคุ้มครองหลัก ผลประโยชน์
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ทุนประกัน ค่ารักษาพยาบาล
- อุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 250,000 10,000
- การถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย หรือ อุบัติเหตุการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 125,000 10,000
- อุบัติเหตุจากเครื่องจักรขณะทำงาน หรือ สัตว์ทำร้าย 500,000 20,000
- อุบัติเหตุขณะเข้าร่วมเทศกาลประจำปี 1,000,000 40,000
บัตร PA Care Card โรงพยาบาลในเครือไม่ต้องสำรองจ่าย

+เพิ่มความคุ้มครองโรคร้ายแรง

ความคุ้มครองเพิ่มเติม (กรณีซื้อเพิ่ม) โรคร้ายแรง ผลประโยชน์
1. โรคหลอดเลือดสมอง 100,000
2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
3. โรคไตวายเรื้อรัง

+เพิ่มความคุ้มครองโรคมะเร็ง

ความคุ้มครองเพิ่มเติม (กรณีซื้อเพิ่ม) โรคมะเร็ง ผลประโยชน์
1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง) 100,000
2. โรคมะเร็งปอดและตับระยะลุกลาม 200,000

หมายเหตุ : อาชีพที่ไม่รับประกันได้แก่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง / แมสเซ็นเจอร์ / เจ้าหน้าที่ขับรถรับจ้างแท็กซี่ / รถโดยสารประจำทางรถเมล์ / เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / รปภ. / กรรมกรทุกสาขาอาชีพ

รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันรถยนต์มนุษย์เงินเดือน