ประกันอุบัติเหตุ FOR LADY

ประกันอุบัติเหตุ FOR LADY

ประกันอุบัติเหตุ FOR LADY

ประกันอุบัติเหตุ แคร์คุณ 24 ชั่วโมง

ให้ความคุ้มครองสำหรับผู้หญิงดังนี้

เพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในระดับศัลยกรรม สูงสุด 500,000 บาท ให้คุณกลับมาสวยได้เหมือนเดิม
เพิ่มความคุ้มครอง ในกรณีถูกทำร้ายร่างกาย ไม่ว่าจากคนใกล้ชิดหรือคนทีคิดร้ายกับเรา PA LADY เพิ่มความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากค่ารักษาปกติ สูงสุดถึง 100,000 บาท
แต่หากเกิดโชคร้ายถูกล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขืนกระทำชำเรา PA LADY พร้อมช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปฟื้นฟูจิตใจหรือใช้เพื่อต่อสู้คดี ทันที 100,000 บาท
 เนื่องจากวันหยุดยาวๆ ความเสียงในการเกิดอุบัติเหตุนั้นย่อมมีมากขึ้นเราจึงมอบความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับวันหยุดราชการประจำปี สูงสุดถึง 3 ล้านบาท

 

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ for Lady

 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)  

1.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)  

1.2 จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  

1.3 จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

 2. ผลประโยชน์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันหยุดราชการประจำปี (รวมผลประโยชน์ข้อ1.1 แล้ว) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
 3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินทุนประกันภัย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
 4. ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญกรณีผู้ได้รับความคุ้มครองถูกข่มขืนกระทำชำเรา
 5. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินทุนประกันภัย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
 6. ผลประโยชน์การศัลยกรรมตกแต่งเพื่อให้กลับมาสู่สภาพเดิมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินทุนประกันภัย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)