ประกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้หญิงธรรมดา

ประกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้หญิงธรรมดา

ประกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้หญิงธรรมดา

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค

คุ้มครองอะไรบ้าง

  • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในระดับศัลยกรรม สูงสุด 500,000 บาท ให้คุณกลับมาสวยได้เหมือนเดิม
  • คุ้มครองกรณีถูกทำร้ายร่างกาย ไม่ว่าจากคนใกล้ชิดหรือคนที่คิดร้ายกับเรา PA LADY เพิ่มความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
  • หากเกิดโชคร้ายถูกล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขืนกระทำชำเรา PA LADY พร้อมช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปฟื้นฟูจิตใจหรือใช้เพื่อต่อสู้คดี ทันที 100,000 บาท
  • ในช่วงวันยาวเทศกาล ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนั้นมีมากขึ้น เราจึงมอบ ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับวันหยุดราชการประจำปี สูงสุดถึง 3,000,000 บาท

มีให้เลือก 5 แผน

เบี้ยเริ่มเพียง 2,500 บาท/ปี คุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท 


ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค
แผน 1 เบี้ยเพียง 2,500.-
ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค
แผน 2 เบี้ยเพียง 4,000.-

*คุ้มครองการผ่าตัดศัลยกรรมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สูงสุด 1 ล้านบาท ที่โรงพยาบาลบางมด โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล โรงพยาบาลเลอลักษณ์ ศัลยกรรมตกแต่ง และ โรงพยาบาลยันฮี
*เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
*แผน 1 และ แผน 2 สามารถซื้อออนไลน์ได้

รายละเอียดความคุ้มครอง
ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค

แผน 1 แผน 2

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน
แผน 1 แผน 2
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)    
- จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) 350,000 500,000
- จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000
- จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 150,000
ผลประโยชน์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันหยุดราชการประจำปี (รวมผลประโยชน์จากอุบัติเหตุทั่วไป) 700,000 1,000,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินทุนประกันภัย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 10,000 15,000
ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญกรณีผู้ได้รับความคุ้มครองถูกข่มขืนกระทำชำเรา 100,000 100,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินทุนประกันภัย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 20,000 30,000
ค่าศัลยกรรมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ จ่ายตามจริง 100,000 200,000
เบี้ยประกันรายปี (สำหรับอายุ 20-60 ปี) 2,500.- 4,000.-
เบี้ยประกันรายปี กรณีต่ออายุ (สำหรับอายุ 61-65 ปี ) 3,200.- 4,700.-
 

รายละเอียดความคุ้มครอง
ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค

แผน 3 แผน 4 แผน 5

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน
แผน 3 แผน 4 แผน 5
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)      
     - จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) 750,000 1,000,000 1,500,000
     - จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000 200,000 300,000
     - จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 150,000 200,000 300,000
ผลประโยชน์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันหยุดราชการประจำปี (รวมผลประโยชน์จากอุบัติเหตุทั่วไป) 1,500,000 2,000,000 3,000,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินทุนประกันภัย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 15,000 25,000 50,000
ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญกรณีผู้ได้รับความคุ้มครองถูกข่มขืนกระทำชำเรา 100,000 100,000 100,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินทุนประกันภัย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 30,000 50,000 100,000
ค่าศัลยกรรมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ จ่ายตามจริง 500,000 500,000 500,000
เบี้ยประกันรายปี (สำหรับอายุ 20-60 ปี) 5,700.- 7,000.- 9,900.-
เบี้ยประกันรายปี กรณีต่ออายุ (สำหรับอายุ 61-65 ปี) 5,950.- 7,350.- 10,400.-

*แผน 3, 4 และ 5 กรุณากรอกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เงื่อนไขการรับประกัน :
1. ต้องไม่ประกอบอาชีพ คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง นักแข่งรถ นักแสดง นักกีฬาอาชีพ ทนายความ นักข่าว ทหาร ตำรวจ ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย)
2. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น