ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

ประกันเพื่อคนที่คุณรัก

ประกันเพื่อคนที่คุณรัก

ประกันเพื่อคนที่คุณรัก

ลูกซื้อ คุ้มครองทั้งลูกและแม่

คุ้มครองอุบ้ติเหตุทั้งคุณ และ คนที่คุณรัก (1 ฟรี 1 )
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 50,000.-/ครั้ง
คุ้มครองกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
ค่าชดเชยรายวัน ระหว่างนอนรพ.อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

 

รายละเอียดความคุ้มครอง
ประกันเพื่อคนที่คุณรัก

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพภาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จาก        
     - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 200,000 300,000 500,000
     - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 200,000 300,000 500,000
     - ค่ารักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 5,000 10,000 30,000 50,000
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน 7,500 15,000 45,000 75,000
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 200 300 1,000 2,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร) 2,499฿ 3,799฿ 8,490฿ 13,890฿
 
เงื่อนไขรับประกันภัย :
1. ผู้เอาประกันภัยหลัก มีช่วงอายุ 16 - 60 ปี
2. มารดาของผู้เอาประกันภัยหลัก มีช่วงอายุสูงสุดไม่เกิน 80 ปี
3. อาชีพที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ อาชีพที่มีความเสี่ยงสูง อาชีพที่ต้องปฎิบัติงานนอกสถานที่เป็นประจำ เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง กรรมกร คนงานในโรงงาน คนงานในเหมืองแร่/แท่นขุดเจาะ ยาม ทหาร ตำรวจ เกษตรกร ชาวประมง พนักงานที่ทำงานต้องขึ้นที่สูง เช่น ติดตั้งเสาอากาศ เช็ดกระจก ช่างต่างๆ เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างประปา ช่างซ่อมรถ พนักงานที่ทำงานประจำบนเรือ เครื่องบิน นักกีฬาอาชีพ นักแข่งรถ เป็นต้น
4. ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย สามารถเลือกทำประกันภัยได้ 1 ฉบับเท่านั้น