ประกันสุขภาพ เหมา เหมา เบาใจ

ประกันสุขภาพ เหมา เหมา เบาใจ

ประกันสุขภาพ เหมา เหมา เบาใจ

เหมา เหมา เบาใจ

ประกันสุขภาพ

คุ้มครองค่ารักษา 5 ล้านบาท/ครั้ง ผ่อน 0%

 

   ประกันสุขภาพ ที่ทำให้คุณอุ่นใจในยามเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ด้วย แผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล จากวิริยะประกันภัย ที่พร้อมดูแลคุณ 24 ชั่วโมง
   ให้ผลประโยชน์ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี ผ่อน0%
   พร้อมเข้ารับการรักษาที่ดีที่สุดจากเครือข่ายสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานจากโรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ทั่วประเทศไทย  อาทิ โรงพยาบาลพญาไท, โรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาลเปาโล และโรงพยาบาล บีเอ็นเอช 
 

คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท

ไม่ต้องสำรองจ่าย
 

ลดหย่อนภาษีได้
 

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ตารางผลประโยชน์แผน อุ่นใจรักษ์ Gold (แผนเฉพาะผู้ป่วยใน)

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
แผน1 แผน2 แผน3
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,000,000 3,000,000 5,000,000
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 10,000 12,000 15,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) จ่ายตามจริง*
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง*
ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 5,000 5,000
ค่าบริการรถพยาบาล (สูงสุดต่อครั้ง) 30,000 36,000 45,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชม. รวมทั้งการรักษาต่อเนื่อง 31 วัน จ่ายตามจริง*
ค่าธรรมเนียมแพทย์ จ่ายตามจริง*
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
ค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 1,000,000

จ่ายตามจริง* จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี
  • ผู้เอาประกันภัยอายุ ไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี
  • ผู้เอาประกันภัยอายุ 61 - 65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
  • ผู้เอาประกันที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 9 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

  • การเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย

หมายเหตุ

1. แผนความคุ้มครองนี้สำหรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ BDMS ประเทศไทย
2. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะปรับเปลี่ยนตามอายุที่เปลี่ยนแปลง และประวัติการเคลม
3. เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง