ประกันชั้น 1 เพียง 8,999.-/ปี

ประกันชั้น 1 เพียง 8,999.-/ปี

เร็ว...แรงแซงทุกดีล FAST SALE!

เพราะการสูญเสีย อาจทำให้เราเสียสูญ

ประกันรถยนต์ชั้น 1
เพียง 8,999.-/ปี

คุ้มครองครบสุด จากเหตุไม่คาดฝัน!

รถไฟไหม้ , รถหาย , รถชนรถ , รถชนสิ่งของ 

หรือขับไม่ชำนาญก็มักเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

ทำประกันชั้น1 ไว้ดีที่สุด เบี้ยประกันถูก

แต่คุ้มครองอุ่นใจ คุ้มค่า คุ้มราคา

 

ผ่อน 0%
มีรถใช้ระหว่างซ่อม

• รับรถอายุ 1-12 ปี
• คุ้มครองทั้งรถคุณและคู่กรณี
• คุ้มครองรถชนรถ/ชนไม่มีคู่กรณี
• คุ้มครองรถหาย
• คุ้มครองรถไฟไหม้
• คุ้มครองน้ำท่วมรถ
• คุ้มครองร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
• ซ่อมอู่ในเครือ

รับประกันโดย บริษัทสินมั่นคง

 

ประกันภัยรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์

* ใช้เพื่อการคำนวนเบี้ยประกัน

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

รถเก๋ง,รถกระบะ4ประตูจดเก๋ง
รถกระบะมีแค๊ปจดซื้อบุคคล
(รหัสรถ 110)
(รหัสรถ 210)

1. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
- ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
- ค่าความเสียหายส่วนแรกผู้เอาประกันรับผิดชอบเอง (กรณีฝ่ายผิด)
- รถยนต์สูญหาย,ไฟไหม้

ไม่เกินทุนประกัน
2,000 บาท/ครั้ง
ไม่เกินทุนประกัน
ไม่เกินทุนประกัน
2,000 บาท/ครั้ง
ไม่เกินทุนประกัน
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย รวมผู้โดยสาร

- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
500,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
2,500,000 บาท/ครั้ง
500,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
2,500,000 บาท/ครั้ง
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร
- ค่ารักษาพยาบาล
- การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
50,000 บาท/คน(1+4)
50,000 บาท/คน(1+4)
50,000 บาท/ครั้ง
50,000 บาท/คน(1+4)
50,000 บาท/คน(1+4)
50,000 บาท/ครั้ง
 

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการรับประกัน

1. กาหนดทุนในการพิจารณารับประกันประกันรถยนต์ 80% ของราคาซื้อขายปัจจุบัน (ไม่รับรถยนต์ที่มีมูลค่าต่ากว่า 100,000 บาท)
2. รับประกันอายุรถ 1-12 ปี
3. รถที่รับประกัน มีดังนี้
3.1 รถเก๋ง ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัสรถ 110)
3.2 รถกระบะใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัสรถ 210) ได้แก่ รถกระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล
4. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถยนต์ที่นาไปใช้รับจ้าง ให้เช่า ,รถที่ต่อเติมตู้, ตู้ทึบ,ตู้เย็น,รถติดสติ๊กเกอร์,รถยกสูง,
รถดัดแปลง,รถแต่ง,รถสาธารณะ,รถติดไซเรนทุกชนิด, รถ Econovan,รถสองแถว,รถขายกับข้าว, รถ Test Drive ฯลฯ
5. ตรวจสภาพรถประกัน
6. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์มาตรฐานโดยโรงงานประกอบรถยนต์ ในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท (ไม่รับแจ้งคุ้มครองอุปกรณ์เพิ่ม)
7. มีค่าความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท/ครั้ง (ผู้เอาประกันรับผิดชอบเองในกรณีรถเกิดเหตุเป็นฝ่ายผิดหรือประมาทร่วม)
8. ซ่อมอู่ในเครือ
9. อัตราเบี้ยนี้เป็นราคาเบี้ยเหมาทั้งปีแรกและต่ออายุ (โดยราคาค่าเบี้ยจะอิงจากทุนประกัน)
10. อัตราเบี้ยนี้รวมการให้ส่วนลดกล้องเรียบร้อยแล้ว
11. อัตราเบี้ยไม่รวมคุ้มครองภัยก่อการร้าย
12. อัตราเบี้ยนี้ยังไม่รวม พรบ.
13. เปิดขายเฉพาะ บริษัท ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์โบรกเกอร์ จากัด เท่านั้น