เที่ยวสงกรานต์สุขใจ กับประกันบ้าน

เที่ยวสงกรานต์สุขใจ กับประกันบ้าน

ประกันบ้านที่อยู่อาศัยที่คุ้มครอง คุ้มครองการถูกขโมยงัดแงะ โดยเฉพาะในช่วงที่ไม่มีใครอยู่บ้าน ทุนประกันสูงสุด 300,000 บาท เบี้ยเริ่มต้นเพียง 700 บาท และ ยังคุ้มครองถึงไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือ แม้กระทั่ง น้ำท่วม คลอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ให้คุณได้เที่ยวสงกรานต์อย่างสุขใจ

ประกันสุขภาพ

คุ้มครองโจรกรรม 50,000 บาท
เบี้ยเริ่ม 700 บาท/รายปี

ประกันรถยนต์มนุษย์เงินเดือน

คุ้มครองโจรกรรม 3-500,000 บาท
เบี้ยเริ่ม 2,149 บาท/รายปี

ประกันสุขภาพ

คุ้มครองโจรกรรม 50,000 บาท
เบี้ยเริ่ม 165 บาท/คุ้มครอง 3 วัน