ประกันเดินทางทิพยประกันภัย

ประกันเดินทางทิพยประกันภัย

ประกันเดินทางทิพยประกันภัย

ซื้อประกันภัยเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศ  500 บาท/กรมธรรม์ต่อคน ขึ้นไป รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 100 บาท

ซื้อประกันภัยเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศ  1,000 บาท/กรมธรรม์ต่อคน ขึ้นไป รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล 200 บาท

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560
 

แผนการเดินทางของฉัน

รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดยบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

  • - ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ข้อมูลประกันภัยที่แสดงนี้เป็น
  • - ข้อมูลประกันภัยเบื้องต้นสำหรับการประชาสัมพันธ์เท่านั้น เงื่อนไขกรมธรรม์ และข้อยกเว้นการประกันภัยเป็นไปตามรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย