ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

ประกันเดินทางในประเทศ เบี้ยหลักสิบ

ประกันเดินทางในประเทศ เบี้ยหลักสิบ

ประกันเดินทางในประเทศ เบี้ยหลักสิบ

เบี้ยหลักสิบ คุ้มครองสูงสุดหลักล้าน!

ให้คุณสามารถซื้อความคุ้มครองได้ตามจำนวนวันเดินทาง

คุ้มครองชีวิตระหว่างท่องเที่ยวสูงสุด 1,000,000 บาท
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท

คุ้มครองการยกเลิกเที่ยวบิน
คุ้มครองกระเป๋าและทรัพย์สินส่วนตัว กรณีสูญหาย
บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน
คุ้มครองค่ารักษาจากอาหารเป็นพิษ
เงินชดเชยระหว่างพักรักษาตัว สูงสุด 30 วัน

แผนการเดินทางของฉัน