ประกันเดินทางในประเทศ เบี้ยหลักสิบ

ประกันเดินทางในประเทศ เบี้ยหลักสิบ

ประกันเดินทางในประเทศ เบี้ยหลักสิบ

เบี้ยหลักสิบ คุ้มครองสูงสุดหลักล้าน!

ให้คุณสามารถซื้อความคุ้มครองได้ตามจำนวนวันเดินทาง

คุ้มครองชีวิตระหว่างท่องเที่ยวสูงสุด 1,000,000 บาท
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท

คุ้มครองการยกเลิกเที่ยวบิน
คุ้มครองกระเป๋าและทรัพย์สินส่วนตัว กรณีสูญหาย
บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน
คุ้มครองค่ารักษาจากอาหารเป็นพิษ
เงินชดเชยระหว่างพักรักษาตัว สูงสุด 30 วัน

แผนการเดินทางของฉัน