ประกันเดินทางในประเทศ เบี้ยเริ่ม 90.-

ประกันเดินทางในประเทศ เบี้ยเริ่ม 90.-

ประกันเดินทางในประเทศ เบี้ยเริ่ม 90.-

เบี้ยเริ่ม 90 บาท
คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล อาหารเป็นพิษ

รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย

พิเศษ! รับส่วนลด ห้องพักโรงแรมทั่วไทย สูงสุด 60%

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวะจากอุบัติเหตุ 200,000 400,000 500,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 20,000 40,000 50,000 100,000
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุขณะเข้าร่วมเทศกาลประจำปี 400,000 800,000 1,000,000 2,000,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุขณะเข้าร่วมเทศกาลประจำปี 40,000 80,000 100,000 200,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 10,000 10,000 10,000 10,000
ค่ารักษาพยาบาล อาหารเป็นพิษขณะเดินทาง (IPD only) 50,000 50,000 100,000 100,000

เบี้ยประกันเดินทาง

จำนวนวันเดินทาง รวม VAT & STAMP แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
3 วัน 90 170 205 365
5 วัน 125 240 290 510
7 วัน 140 265 320 565
10 วัน 150 310 370 650
31 วัน 220 425 505 890
 

แผนการเดินทางของฉัน