ประกันภัยมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น1

ประกันภัยมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น1

ประกันภัยมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชั้น1

TQM ขอเสนอประกัน Big Bike ชั้น 1 มอบความคุ้มครองทั้งคนและรถแบบเต็มมูลค่า สำหรับคนรักบิ๊กไบค์

แผนความคุ้มครอง

รายละเอียด วงเงิน ความคุ้มครอง

คุ้มครองบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย 500,000 / คน
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 10,000,000 / ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคล 1,000,000 / ครั้ง

ความคุ้มครองต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย

ความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ตามทุนประกัน / ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรก ขึ้นอยู่กับทุนประกันภัย / ครั้ง
กรณีสูญหาย/ไฟไหม้ ตามทุนประกัน / ครั้ง
ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับผู้ชับขี่และผู้โดยสาร
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (คนขับรถ) 50,000 / คน
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร (ผู้โดยสาร 1ที่นั่ง ) 50,000 / คน
ค่ารักษาพยาบาล (2ที่นั่ง) 50,000 / คน
การประกันตัวผู้ชับขี่ในคดีศาลอาญา 300,000 / ครั้ง
ตัวอย่าง เบี้ยประกัน Big Bike
ยี่ห้อ - รุ่น ตัวอย่าง ปี ทุนประกันรถ เบี้ยประกัน ค่าเสียหายส่วนแรก

HONDA - CBR650

2015 200,000 15,040 15,000

YAMAHA R3

2015 140,000 10,743 15,000

 

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ