แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ประกันชั้น 2+ คุ้มครองน้ำท่วม

ประกันชั้น 2+ คุ้มครองน้ำท่วม

ซ่อมห้างแบบเซฟกว่า!

ประกันชั้น 2+

ซ่อมห้าง งบไม่บานปลาย
ผ่อน 0%
ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

• รับรถอายุ 2 - 7 ปี
• ทำได้ทั้ง รถเก๋งและกระบะ
• ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
• คุ้มครองรถชนรถ
• คุ้มครองรถหาย
• คุ้มครองรถไฟไหม้
• คุ้มครองน้ำท่วมรถ
• คุ้มครองภัยก่อการร้าย

 

สนใจประกันรถยนต์

ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกัน

ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก 2,000,000.-/คน
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก 1,000,000.-/ครั้ง
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
กรณีชนกับยานพาหนะทางบก ไม่เกินทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ ไม่เกินทุนประกัน
ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม พายุ ลูกเห็บ 100,000 บาท
ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม
อุบัติเหตุส่วนบุคคล  200,000.-/คน
ค่ารักษาพยาบาล  200,000.-/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 250,000.-/ครั้ง
 

หมายเหตุ :

- ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (Deduct)
- ซ่อมห้าง (DG)
- คุ้มครองภัยก่อการร้าย
- ภัยธรรมชาติ ประกอบด้วยภัยที่เกิดจาก น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ และลูกเห็บ
- อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับ Package นี้ มีการให้ส่วนลดประวัติดี (NCB) ไว้แล้ว
- ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย :
1.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110) กรณี 120 สามารถระบุชื่อกรรมการเป็นผู้เอาประกันภัยร่วม เพื่อใช้รหัส 110
1.2 รถบรรทุก ไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320)
2. สำหรับอายุรถยนต์ที่รับประกันภัย ตั้งแต่ 2 - 7 ปี (มูลค่ารถยนต์ ณ วันทำประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท โดยอ้างอิงตามราคารถยนต์ในประเทศไทย)
3. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้สำหรับรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า เท่านั้น
4. รับประกันภัยเฉพาะรถกลุ่ม 3, 4 และ 5 เท่านั้น **(ยกเว้นยี่ห้อ HONDA)
5. การกำหนดทุนประกันภัย ลูกค้าสามารถเลือกทุนประกันภัยที่ต้องการได้ แต่สูงสุดต้องไม่เกิน 80% ของราคารถ ณ วันทำประกันภัย
6. ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย
7. ไม่รับโอนส่วนลดประวัติดีปีต่ออายุ
8. อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไม่รวม พ.ร.บ.