ประกันมะเร็ง เบี้ยเริ่ม 840 บาท/ปี

ประกันมะเร็ง เบี้ยเริ่ม 840 บาท/ปี

ประกันมะเร็ง เบี้ยเริ่ม 840 บาท/ปี

ป่วยได้ไม่กระทบเงินเก็บ

ประกันมะเร็ง เบี้ยเริ่ม 840 บาท/ปี
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท

 คุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
 คุ้มครองมะเร็งทุกจุดในร่างกาย
*ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง และมะเร็งที่เกิดจากโรค HIV

สนใจกรอกข้อมูลด้านล่างกับพี่หมีทีคิวเอ็มได้เลย

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แผนประกันมะเร็ง กรุงเทพประกันภัย

แผนความคุ้มครอง ทุนประกัน
คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง และมะเร็งที่เกิดจากเชื้อ HIV 200,000 300,000 400,000 500,000
อายุ เบี้ยประกันต่อปี
18-34 ปี 840 1,200 1,680 2,160
35-44 ปี 1,080 1,560 2,160 2,640
45-54 ปี 2,160 3,120 4,200 5,280