ประกันมะเร็ง FOR LADY

ประกันมะเร็ง FOR LADY

ประกันมะเร็ง FOR LADY

        จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเงินเก็บที่เก็บออมมาทั้งชีวิตต้องหมดไปเพราะมะเร็งร้ายก้อนเดียว เราไม่อยากให้คุณกังวลใจกับเหตุที่ไม่คาดฝัน ประกันมะเร็ง Duble Cancer คุ้มครอง 2 เท่า โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง)  พร้อมเงินช่วยเหลือรายเดือน อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรงมะเร็งนาน 6 เดือน

ไม่กระทบเงินเก็บยามฉุกเฉิน 

คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ

ผ่อน 0%

รับฟรี ! แพ็คเก็จศัลยกรรมอันเนื่องมากจากอุบัติเหตุ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ตารางผลประโยชน์ประกันมะเร็ง for Lady จำนวนเงินเอาประกัน
แผน1 แผน2 แผน3
1. โรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง) 500,000 1,000,000 1,500,000

2. ผลประโยชน์เพิ่มเติม กรณีโรคมะเร็งที่ตวจพบในข้อ 1 เป็นโรคมะเร็ง ดังนี้

2.1 หากตรวจพบมะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่สำหรับผู้หญิง หรือ หากตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับผู้ชาย

500,000 1,000,000 1,500,000

2.2 เงินช่วยเหลือรายเดือนอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง (จำนวน 6 เดือน)

20,000 ต่อเดือน 30,000 ต่อเดือน 40,000 ต่อเดือน