ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

ประกันมะเร็ง สำหรับผู้หญิงธรรมดา

ประกันมะเร็ง สำหรับผู้หญิงธรรมดา

ประกันมะเร็ง สำหรับผู้หญิงธรรมดา

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเงินเก็บที่ออมมาทั้งชีวิตต้องหมดไป เพราะมะเร็งร้ายก้อนเดียว

ประกันมะเร็ง Double Cancer

คุ้มครอง 2 เท่า โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง) พร้อม เงินช่วยเหลือรายเดือน อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรงมะเร็งนาน 6 เดือน

ไม่กระทบเงินเก็บยามฉุกเฉิน 

คุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บาท

ผ่อน 0%

 

ประกันมะเร็ง เบี้ยเริ่ม 14 บาท/วัน
เบี้ยเริ่มวันละ 14฿
ประกันมะเร็ง เบี้ยเริ่ม 27 บาท/วัน
เบี้ยเริ่มวันละ 27฿
ประกันมะเร็ง เบี้ยเริ่ม 40 บาท/วัน
เบี้ยเริ่มวันละ 40฿

ตารางความคุ้มครองประกันมะเร็ง 

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน
แผน1 แผน2 แผน3
1. โรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง) 500,000 1,000,000 1,500,000

2. ผลประโยชน์เพิ่มเติม กรณีโรคมะเร็งที่ตวจพบในข้อ 1 เป็นโรคมะเร็ง ดังนี้

2.1 หากตรวจพบมะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่

500,000 1,000,000 1,500,000
2.2 เงินช่วยเหลือรายเดือนอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง (จำนวน 6 เดือน) 20,000 ต่อเดือน 30,000 ต่อเดือน 40,000 ต่อเดือน