ประกันมะเร็ง Super Save

ประกันมะเร็ง Super Save

ประกันมะเร็ง Super Save

เจอปุ๊บ พร้อมจ่าย!

วางแผนรับมือกับโรคร้าย
ประกันมะเร็ง

SUPER SAVE

 

ตรวจเจอมะเร็งปุ๊บ รับเงินทันที พร้อมช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลจากการทำเคมีบำบัด หรือ รังสีรักษา คุ้มครองคุ้มค่าในราคาเบี้ยหลักร้อย

จุดเด่นประกันภัย

เบี้ยเริ่มต้น 500 บาท/ปี
คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ สูงสุด 100,000 บาท
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากเคมีบำบัด/รังสีรักษา สูงสุด 20,000 บาท
คุ้มครองตั้งแต่อายุ 0 - 54 ปี
ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
เบี้ยประกันภัยคงที่เป็นไปตามอายุแรกเข้า
ซื้อออนไลน์ สะดวก ง่าย
 
รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตารางความคุ้มครองประกันมะเร็ง Super Save

ความคุ้มครอง

ทุนประกันภัย (บาท)
อายุ 0-34 ปี อายุ 35-44 ปี อายุ 45-54 ปี

1. โรคมะเร็งที่ตรวจพบครั้งแรก ทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง)

100,000 50,000 50,000

2. การรักษาโรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด และ/หรือ รังสีรักษา (จ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุ)

20,000 10,000 10,000
เบี้ยประกันภัย 500.- 500.- 900.-

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุแรกเกิด - 54 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ต่อเนื่องจนถึงอายุ 65 ปี
  2. เบี้ยประกันภัยเป็นไปตามอายุแรกเข้า
  3. รับประกันภัยเฉพาะบุคคลสัญชาติไทย
  4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
  5. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เคยเป็นโรคร้ายมาก่อน ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด B C โรคเอดส์หรือมีเลือดบวกต่อไวรัส HIV ปอดอักเสบเรื้อรังลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง ตับแข็งหรือตับอักเสบเรื้อรัง ปากมดลูกหรือช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง เนื้องอก ก้อนเนื้อ ตุ่มเนื้อ ชนิดเนื้อไม่ปกติ

หมายเหตุ :

  1. 1. กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 90 วัน
  2. 2. ไม่คุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งด้วยวีธีฮอร์โมนบำบัด