แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ประกันมะเร็ง Cancer Care

ประกันมะเร็ง Cancer Care

ประกันมะเร็ง Cancer Care
ดูแลมะเร็งทุกระยะ

เบี้ยน้อย เริ่มหลักร้อย คุ้มครองหลักแสน

จุดเด่นประกันภัย

เบี้ยเริ่มต้น 490 บาทต่อปี
คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ ทุกชนิด (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง)
 
รับประกันภัยโดย บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตารางความคุ้มครองประกันมะเร็ง Cancer Care

ราคาเบี้ยประกันภัย (รายปี)

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
490.- 980.- 1,470.- 1,960.-
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง)

50,000 100,000 150,000 200,000
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 20-60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี)
  2. มีสุขภาพดีและไม่มีประวัติการเจ็บป่วยใดๆ ที่ร้ายแรงเรื้อรังหรือมีโรคประจำตัว และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างการพิการ
  3. มีระยะเวลารอคอย 90 วัน
  4. ไม่มีอาชีพที่เสี่ยงกับสารกัมมันตรังสี หรืออุตสาหกรรมเหมืองแร่ หรือโรงงานผลิตแบตเตอรี่ หรือถ่านไฟฉาย หรือโรงงานปิโตเลียม และงานที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน รวมถึงฝุ่นแร่ใยหิน
  5. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อประกันภัยโรงมะเร็ง ได้ 1 แผนเท่านั้น