เช็คราคาประกันรถยนต์ ฟรีประกันอุบัติเหตุ

เช็คราคาประกันรถยนต์ ฟรีประกันอุบัติเหตุ

เช็คราคาประกันรถยนต์ ฟรีประกันอุบัติเหตุ


จุดประสงค์
เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม โดยนำเรื่องประกันภัยสู่ภาคประชาชนให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางและเข้าใจมากขึ้นในความสำคัญของการประกันภัย โดยบริษัท TQM มอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ให้กับลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เงื่อนไขความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • - รับประกันโดย บ.กรุงเทพ ประกันภัย
 • - คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทุนประกัน 50,000 บาท
 
ข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง
 • - ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • - การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • - ภัยก่อการร้าย
 • - มีระยะเวลาความคุ้มครองฟรี 3 เดือน โดยเริ่มคุ้มครองจากวันถัดไป 1 วัน เวลา 00.01 น. จนถึงระยะเวลา 3 เดือน
 • - อายุผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองต้องอายุ 18 – 60 ปี เท่านั้น
ข้อมูลสำคัญ ที่ต้องสอบถามผู้ได้รับสิทธิ์
 • - ชื่อ-นามสกุล
 • - หมายเลขบัตรประชาชน
 • - เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • - วัน/เดือน/ปีเกิด
 • - เพศ
 • - ที่อยู่ผู้สมัคร
 • - ผู้รับผลประโยชน์
หมายเหตุ
 • - ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จึงจะได้รับฟรีประกัน
 • - ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบกรมธรรม์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น