ประกันภัยโควิด-19 3 พลัส + แพ้วัคซีน

ประกันภัยโควิด-19  3 พลัส + แพ้วัคซีน

ประกันภัยโควิด-19 3 พลัส + แพ้วัคซีน

คุ้มครองทั้งโควิด และแพ้วัคซีน

เบี้ยราคาเดิม แต่ ความคุ้มครองเพิ่มขึ้น

ตรวจเจอเชื้อจ่าย

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

เงินชดเชยรายได้ (สูงสุด 50 วัน)

+ เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

พิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 และลูกค้าต่ออายุ

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 เพียง 500.-/ปี

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

ตรวจเจอเชื้อจ่าย 50,000.-
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ มีสาเหตุมาจากผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 500,000.-
ชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (สูงสุด 50 วัน) หรือ อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยเกิดผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน COVID-19 (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 1,000.-
คุ้มครอง 1 ปี

เบี้ย

500.-

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 เพียง 365.-/ปี

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 50,000.-
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ มีสาเหตุมาจากผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 500,000.-
ชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (สูงสุด 50 วัน) หรือ อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยเกิดผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน COVID-19 (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 500.-
คุ้มครอง 1 ปี

เบี้ย

365.-

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 เพียง 1,825.-/ปี

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 250,000.-
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ มีสาเหตุมาจากผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2,500,000.-
ชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (สูงสุด 50 วัน) หรือ อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยเกิดผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน COVID-19 (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 2,500.-
คุ้มครอง 1 ปี

เบี้ย

1,825.-

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 99 ปี
2. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุด 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์
3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อหมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
4. ผู้เอาประกันภัยที่เดินทางกลับต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
5. มีระยะรอคอย (waiting period 14 วัน) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก