ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์

ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์

ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์

ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์

เบี้ยเพียง 699 บาท/ปี

คุ้มครองเมื่อตรวจพบ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
พร้อมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย จากการรักษาพยาบาล
ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

ความคุ้มครอง

ทุนเอาประกันภัย

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-2019) 50,000
เจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) 500,000
ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) 50,000
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 50,000
 

เงื่อนไขการรับประกัน

1. อายุการรับประกันภัย 1-100 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
2. สามารถซื้อได้ 1 คน 1 กรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
3. มีระยะเวลารอคอย 14 วัน

 

ข้อยกเว้นสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ไม่คุ้มครองในขณะที่ตรวจพบภูมิคุ้มกัน แต่ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. การได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการทางการแพทย์หรือวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
3. การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. สภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว