ประกันไวรัสโคโรนา ทิพยประกันภัย

ประกันไวรัสโคโรนา ทิพยประกันภัย

ประกันไวรัสโคโรนา ทิพยประกันภัย

ประกันภัยไวรัสโคโรนา 450 บาท/ปี
เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 300,000.-
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 30,000.-
ค่าชดเชยรายได้กรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (สูงสุด 30 วัน) 300.-/วัน
เบี้ย 450.-
ประกันภัยไวรัสโคโรนา 950 บาท/ปี
เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 700,000.-
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 70,000.-
ค่าชดเชยรายได้กรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (สูงสุด 30 วัน) 700.-/วัน
เบี้ย 950.-
ประกันภัยไวรัสโคโรนา 1,250 บาท/ปี
เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1,000,000.-
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 100,000.-
ค่าชดเชยรายได้กรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (สูงสุด 30 วัน) 1,000.-/วัน
เบี้ย 1,250.-

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
2. รับเฉพาะสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
3. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
4. เจ็บป่วยระยะสุดท้าย เป็นการเจ็บป่วยระยะรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
5. สงวนสิทธิ การรับประกัน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศจีน ไม่เกิน 14 วัน
6. ความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา
7. ขอสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัย
8. ระยะรอคอย (waiting Period)14วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลเริ่มคุ้มครอง