ประกันไวรัสโคโรนา ทิพยประกันภัย

ประกันไวรัสโคโรนา ทิพยประกันภัย

ประกันไวรัสโคโรนา ทิพยประกันภัย

ประกันภัยไวรัสโคโรนา 450 บาท/ปี
เบี้ย 450 บาท/ปี
เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 300,000.-
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 30,000.-
ค่าชดเชยรายได้กรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 300 บ./วัน (สูงสุด 30 วัน)
ประกันภัยไวรัสโคโรนา 950 บาท/ปี
เบี้ย 950 บาท/ปี
เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 700,000.-
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 70,000.-
ค่าชดเชยรายได้กรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 700 บ./วัน (สูงสุด 30 วัน)
ประกันภัยไวรัสโคโรนา 1,250 บาท/ปี
เบี้ย 1,250 บาท/ปี
เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1,000,000.-
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 100,000.-
ค่าชดเชยรายได้กรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1,000 บ./วัน (สูงสุด 30 วัน)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
รับเฉพาะสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
เจ็บป่วยระยะสุดท้าย เป็นการเจ็บป่วยระยะรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สงวนสิทธิ การรับประกัน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศจีน ไม่เกิน 14 วัน
ความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา
ขอสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัย

ระยะรอคอย (waiting Period)14วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลเริ่มคุ้มครอง