ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

เบี้ยหลักร้อย คุ้มครองหลักล้าน

คุ้มครองทั้งโควิด-19 และแพ้วัคซีน

ประกันภัยโควิด-19 และประกันแพ้วัคซีนโควิด ความคุ้มครอง 2 ชั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนไทยปลอดภัยจาก เชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่าในราคาเดิม  1 คนซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

เจอ : เมื่อตรวจเจอ เชื้อโควิด-19 รับความคุ้มครองทันที สามารถเลือกแผน เจอปั๊บรับเงินก้อน หรือ เลือกแผนค่ารักษาพยาบาลก็ได้
แพ้ : เมื่อคุณเข้ารับการฉีด วัคซีนโควิด-19 แล้วมีอาการแพ้ ก็คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล พร้อมเงินชดเชยรายได้
จ่าย : พร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจาก การติดเชื้อโควิด-19 หรือ การแพ้วัคซีนโควิด-19


คุณสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ด้วยตัวคุณเอง จ่ายหลักร้อย คุ้มครองหลักล้าน

ประกันโควิด-19 ขายดี

เจอจ่าย + ค่ารักษา

ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 599.-/ปี
เจอจ่าย 5,000.-
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19
ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 899.-/ปี
เจอจ่าย 5,000.-
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

ค่ารักษาพยาบาล

ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 750.-/ปี
ค่ารักษาพยาบาล 5,000.-
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

ชดเชยรายได้

ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 799.-/ปี
เงินชดเชยรายได้ 1,000.-/วัน
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

แผนความคุ้มครองทั้งหมด

คุณสามารถเลือกได้ด้วยตัวคุณเอง จ่ายหลักร้อย คุ้มครองหลักล้าน

ประกันภัยโควิด-19 ISAFE EXTRA แผน1

ค่ารักษา + โคม่า

คุ้มครองสูงสุด 585,000.-
เบี้ย 599.-
คุ้มครอง 1 ปี

ทูนประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 ISAFE EXTRA แผน2

ค่ารักษา + โคม่า

คุ้มครองสูงสุด 1,205,000.-
เบี้ย 899.-
คุ้มครอง 1 ปี

ทูนประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 ISAFE EXTRA แผน3

ค่ารักษา + โคม่า

คุ้มครองสูงสุด 2,215,000.-
เบี้ย 1,399.-
คุ้มครอง 1 ปี

ทูนประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 VSAFE แผน1

ค่ารักษา + เงินชดเชย + โคม่า

คุ้มครองสูงสุด 629,000.-
เบี้ย 799.-
คุ้มครอง 1 ปี

ทูนประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 VSAFE แผน2

ค่ารักษา + เงินชดเชย + โคม่า

คุ้มครองสูงสุด 1,269,000.-
เบี้ย 1,199.-
คุ้มครอง 1 ปี

ทูนประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 VSAFE แผน3

ค่ารักษา + เงินชดเชย + โคม่า

คุ้มครองสูงสุด 2,329,000.-
เบี้ย 1,819.-
คุ้มครอง 1 ปี

ทูนประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 เพียง 1,500.-/ปี

ค่ารักษา + โคม่า + ชดเชยแพ้วัคซีน

คุ้มครองสูงสุด 291,000.-
เบี้ย 750.-
คุ้มครอง 1 ปี

เอฟดับบลิวดีประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 เพียง 1,500.-/ปี

ค่ารักษา + โคม่า + ชดเชยแพ้วัคซีน

คุ้มครองสูงสุด 582,000.-
เบี้ย 1,500.-
คุ้มครอง 1 ปี

เอฟดับบลิวดีประกันภัย