ประกันภัยโควิด-19 เบี้ยหลักร้อย

ประกันภัยโควิด-19 เบี้ยหลักร้อย

ประกันภัยโควิด-19 เบี้ยหลักร้อย

ประกันโควิด-19 กรุงเทพประกันภัย
 Covid Cover
เบี้ยเพียง 699 บาท/ปี
คุ้มครองสูงสุด 500,000.-
กรุงเทพประกันภัย
ประกันภัยไวรัสโคโรนา วิริยะประกันภัย
จริงใจ จ่ายจริง
เบี้ยเริ่ม 439 บาท/ปี
คุ้มครองสูงสุด 500,000.-
วิริยะประกันภัย
ประกันภัยไวรัสโคโรนา ทิพยประกันภัย
ครบ จบ คุ้ม!
เบี้ยเริ่ม 450 บาท/ปี
คุ้มครองสูงสุด 1,000,000.-
ทิพยประกันภัย
ประกันภัยไวรัสโคโรนา สินทรัพย์ประกันภัย
เจอ จ่าย หนัก!!
เบี้ยเริ่ม 99 บาท/ปี
คุ้มครองสูงสุด 2,000,000.-
สินทรัพย์ประกันภัย
ประกันโควิด-19 เอเชียประกันภัย
ประกันโควิด-19 3+
เบี้ยเพียง 500 บาท/ปี
เจอเชื้อจ่าย 50,000.-
เอเชียประกันภัย
ประกันโควิด-19 กรุงเทพประกันภัย
ประกันห่วงใย คุ้มครองโรคยอดฮิต
เบี้ยเริ่ม 199 บาท/ปี
คุ้มครองโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)