ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

ประกันภัยโควิด-19 คุ้มครองทุกสายพันธุ์

ประกันภัยโควิด-19 คุ้มครองทุกสายพันธุ์

ประกันภัยโควิด-19 คุ้มครองทุกสายพันธุ์

คุ้มครองโควิด-19 ทุกสายพันธุ์

      ประกันภัยโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนไทยปลอดภัยจาก เชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่าในราคาเดิม

  • คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 ทุกสายพันธุ์

  • คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อโควิด-19

แผนความคุ้มครองทั้งหมด

คุณสามารถเลือกได้ด้วยตัวคุณเอง

ประกันภัยโควิด-19 แผน1

ประกันโควิด-19

คุ้มครองโคม่า 300,000
ขายแล้ว 24

300.-

ทิพยประกันภัย
ประกันภัยโควิด-19 แผน 2

ประกันโควิด-19

คุ้มครองโคม่า 500,000
ขายแล้ว 39

480.-

ทิพยประกันภัย