ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

เบี้ยหลักร้อย คุ้มครองหลักล้าน

คุ้มครองทั้งโควิด-19 และแพ้วัคซีน

ประกันภัยโควิด-19 และประกันแพ้วัคซีนโควิด ความคุ้มครอง 2 ชั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนไทยปลอดภัยจาก เชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่าในราคาเดิม  1 คนซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

เจอ : เมื่อตรวจเจอ เชื้อโควิด-19 รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
แพ้ : เมื่อคุณเข้ารับการฉีด วัคซีนโควิด-19 แล้วมีอาการแพ้ ก็คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล พร้อมเงินชดเชยรายได้
จ่าย : พร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจาก การติดเชื้อโควิด-19 หรือ การแพ้วัคซีนโควิด-19


คุณสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ด้วยตัวคุณเอง จ่ายหลักร้อย คุ้มครองหลักล้าน

ประกันโควิด-19 ขายดี

ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 750.-/ปี
ค่ารักษาพยาบาล 5,000.-
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

แผนความคุ้มครองทั้งหมด

คุณสามารถเลือกได้ด้วยตัวคุณเอง จ่ายหลักร้อย คุ้มครองหลักล้าน

ประกันภัยโควิด-19 VSAFE แผน1

ค่ารักษา + เงินชดเชย + โคม่า

คุ้มครองสูงสุด 474,000.-
เบี้ย 799.-
คุ้มครอง 1 ปี

ทูนประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 VSAFE แผน2

ค่ารักษา + เงินชดเชย + โคม่า

คุ้มครองสูงสุด 1,114,000.-
เบี้ย 1,199.-
คุ้มครอง 1 ปี

ทูนประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 VSAFE แผน3

ค่ารักษา + เงินชดเชย + โคม่า

คุ้มครองสูงสุด 2,174,000.-
เบี้ย 1,819.-
คุ้มครอง 1 ปี

ทูนประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 เพียง 1,500.-/ปี

ค่ารักษา + โคม่า + ชดเชยแพ้วัคซีน

คุ้มครองสูงสุด 291,000.-
เบี้ย 750.-
คุ้มครอง 1 ปี

เอฟดับบลิวดีประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 เพียง 1,500.-/ปี

ค่ารักษา + โคม่า + ชดเชยแพ้วัคซีน

คุ้มครองสูงสุด 582,000.-
เบี้ย 1,500.-
คุ้มครอง 1 ปี

เอฟดับบลิวดีประกันภัย