ประกันภัยโควิด-19 เบี้ยหลักร้อย

ประกันภัยโควิด-19 เบี้ยหลักร้อย

ประกันภัยโควิด-19 เบี้ยหลักร้อย

ด่วน!! โควิดกลับมาระบาดอีกรอบ ป้องกันก่อนจะสายเกินไป

ประกันโควิด-19 สินทรัพย์ประกันภัย

เจอ จ่าย จบ

เจอเชื้อจ่าย 100,000.-
เบี้ย 499.-
คุ้มครอง 1 ปี

สินทรัพย์ประกันภัย

ประกันโควิด-19 สินทรัพย์ประกันภัย

เจอ จ่าย หนัก

คุ้มครองสูงสุด 2,000,000.-
เบี้ยเริ่ม 449.-
คุ้มครอง 1 ปี

สินทรัพย์ประกันภัย

ประกันโควิด-19 กรุงเทพประกันภัย

Covid Cover

คุ้มครองสูงสุด 500,000.-
เบี้ยเพียง 699.-
คุ้มครอง 1 ปี

กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยไวรัสโคโรนา วิริยะประกันภัย

ครบ คุ้มค่า

คุ้มครองสูงสุด 500,000.-
เบี้ยเริ่ม 399.-
คุ้มครอง 1 ปี

วิริยะประกันภัย

ประกันภัยไวรัสโคโรนา ทิพยประกันภัย

ครบ จบ คุ้ม!

คุ้มครองสูงสุด 1,000,000.-
เบี้ยเริ่ม 450.-
คุ้มครอง 1 ปี

ทิพยประกันภัย

ประกันโควิด-19 เอเชียประกันภัย

3 พลัส

คุ้มครองสูงสุด 2,500,000.-
เบี้ยเริ่ม 365.-
คุ้มครอง 1 ปี

เอเชียประกันภัย

ประกันโควิด-19 สินมั่นคง

ประกันภัยโควิด-19

คุ้มครองสูงสุด 1,000,000.-
เบี้ยเริ่ม 199.-
คุ้มครอง 1 ปี

สินมั่นคงประกันภัย

ประกันโควิด-19 อาคเนย์

คุ้มที่สุด!!

คุ้มครองสูงสุด 400,000.-
เบี้ยเริ่ม 260.-
คุ้มครอง 1 ปี

อาคเนย์ประกันภัย

ประกันห่วงใย

ประกันห่วงใย

คุ้มครองสูงสุด 50,000.-/โรค
เบี้ยเริ่ม 480.-
คุ้มครองสูงสุด 1 ปี