ประกันภัยโควิด-19 เบี้ยหลักร้อย

ประกันภัยโควิด-19 เบี้ยหลักร้อย

ประกันภัยโควิด-19 เบี้ยหลักร้อย

ประกันไวรัสโคโรนา439บาท

วิริยะประกันภัย
เบี้ย 439 บาท/ปี

เงินชดเชยกรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 500 บ./วัน (สูงสุด14วัน) 
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน(IPD)สำหรับโรคที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 30,000 บ.
คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  300,000 บ.
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ. 100,000 บ.
ประกันไวรัสโคโรนา599บาท

วิริยะประกันภัย
เบี้ย 599 บาท/ปี

เงินชดเชยกรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  500 บ./วัน (สูงสุด14วัน)
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน(IPD)สำหรับโรคที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 50,000 บ.
คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 500,000 บ.
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ.  50,000 บ.
ประกันภัยไวรัสโคโรนา 500 บาท/ปี

เอเชียประกันภัย
เบี้ย 500 บาท/ปี

เงินชดเชยกรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1,000 บ./วัน (สูงสุด 50 วัน)
การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 50,000 บ.
เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 500,000 บ.
ประกันภัยไวรัสโคโรนา 450 บาท/ปี

ทิพยประกันภัย
เบี้ย 450 บาท/ปี

เงินชดเชยกรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 300 บ./วัน (สูงสุด 30 วัน)
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 30,000 บ.
เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 300,000 บ.
ประกันภัยไวรัสโคโรนา 950 บาท/ปี

ทิพยประกันภัย
เบี้ย 950 บาท/ปี

เงินชดเชยกรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 700 บ./วัน (สูงสุด 30 วัน)
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 70,000 บ.
เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 700,000 บ.
ประกันภัยไวรัสโคโรนา 1,250 บาท/ปี

ทิพยประกันภัย
เบี้ย 1,250 บาท/ปี

เงินชดเชยกรณีนอนรพ.จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1,000 บ./วัน (สูงสุด 30 วัน)
ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 100,000 บ.
เจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1,000,000 บ.

เงื่อนไขการรับประกันภัย

เงื่อนไขขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก
ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
ขอสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัย