ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

เบี้ยหลักร้อย คุ้มครองหลักล้าน

คุ้มครองทั้งโควิด-19 และแพ้วัคซีน

ประกันภัยโควิด-19 และประกันแพ้วัคซีนโควิด ความคุ้มครอง 2 ชั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนไทยปลอดภัยจาก เชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่าในราคาเดิม  1 คนซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

เจอ : เมื่อตรวจเจอ เชื้อโควิด-19 รับความคุ้มครองทันที สามารถเลือกแผน เจอปั๊บรับเงินก้อน หรือ เลือกแผนค่ารักษาพยาบาลก็ได้
แพ้ : เมื่อคุณเข้ารับการฉีด วัคซีนโควิด-19 แล้วมีอาการแพ้ ก็คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล พร้อมเงินชดเชยรายได้
จ่าย : พร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจาก การติดเชื้อโควิด-19 หรือ การแพ้วัคซีนโควิด-19

คุณสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ด้วยตัวคุณเอง จ่ายหลักร้อย คุ้มครองหลักล้าน

สินค้าขายดี ค่ารักษา

ประกันภัยโควิด-19 ค่ารักษา เบี้ย 1,250.-/ปี
ค่ารักษา 100,000.-
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

สินค้าขายดี ชดเชยรายได้

ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 450.-/ปี
เงินชดเชยรายได้ 300.-/วัน
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19
ประกันภัยโควิด-19 ชดเชยรายได้ เบี้ย 950.-/ปี
เงินชดเชยรายได้ 700.-/วัน
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

แผนความคุ้มครองทั้งหมด

คุณสามารถเลือกได้ด้วยตัวคุณเอง จ่ายหลักร้อย คุ้มครองหลักล้าน

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีน ทิพยประกันภัย

ครบ จบ คุ้ม!

คุ้มครองสูงสุด 1,000,000.-
เบี้ยเริ่ม 450.-
คุ้มครอง 1 ปี
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

ทิพยประกันภัย