ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

เบี้ยหลักร้อย คุ้มครองหลักล้าน

คุ้มครองทั้งโควิด-19 และแพ้วัคซีน

ประกันภัยโควิด-19 และประกันแพ้วัคซีนโควิด ความคุ้มครอง 2 ชั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนไทยปลอดภัยจาก เชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่าในราคาเดิม  1 คนซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

เจอ : เมื่อตรวจเจอ เชื้อโควิด-19 รับความคุ้มครองทันที สามารถเลือกแผน เจอปั๊บรับเงินก้อน หรือ เลือกแผนค่ารักษาพยาบาลก็ได้
แพ้ : เมื่อคุณเข้ารับการฉีด วัคซีนโควิด-19 แล้วมีอาการแพ้ ก็คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล พร้อมเงินชดเชยรายได้
จ่าย : พร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจาก การติดเชื้อโควิด-19 หรือ การแพ้วัคซีนโควิด-19

คุณสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ด้วยตัวคุณเอง จ่ายหลักร้อย คุ้มครองหลักล้าน

สินค้าขายดี เจอ จ่าย จบ

ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 399.-/ปี
เจอเชื้อจ่าย 50,000.-
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19
ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีน เบี้ย 499.-/ปี
เจอเชื้อจ่าย 100,000.-
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

สินค้าขายดี ค่ารักษา

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีน เบี้ย 1,250.-/ปี
ค่ารักษา 100,000.-
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19
ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีน เบี้ย 1,825.-/ปี
ค่ารักษา 250,000.-
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

สินค้าขายดี เจอ จ่าย + ค่ารักษา

ประกันภัยโควิด-19 เบี้ย 799.-/ปี
เจอจ่าย + ค่ารักษา 100,000.-
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19
ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีน เบี้ย 799.-/ปี
เจอจ่าย + ค่ารักษา 100,000.-
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

แผนความคุ้มครองทั้งหมด

คุณสามารถเลือกได้ด้วยตัวคุณเอง จ่ายหลักร้อย คุ้มครองหลักล้าน

ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายจบ + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

เจอ จ่าย จบ

เจอเชื้อจ่ายสูงสุด 100,000.-
เบี้ยเริ่ม 99.-
คุ้มครอง 1 ปี
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

เดอะ วัน ประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายหนัก + ประกันแพ้วัคซีนโควิด

เจอ จ่าย หนัก

คุ้มครองสูงสุด 2,000,000.-
เบี้ยเริ่ม 449.-
คุ้มครอง 1 ปี
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

เดอะ วัน ประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 เจอจ่ายรักษา

เจอ จ่าย รักษา

คุ้มครองสูงสุด 660,000.-
เบี้ยเริ่ม 399.-
คุ้มครอง 1 ปี
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

เดอะ วัน ประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 คอมพลีท

Covid Complete

คุ้มครองสูงสุด 350,000.-
เบี้ย 259.-
คุ้มครอง 1 ปี
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 covid total plus

Covid Total Plus

คุ้มครองสูงสุด 1,806,000.-
เบี้ย 1,250.-
คุ้มครอง 1 ปี
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยไวรัสโคโรนา วิริยะประกันภัย

ครบ คุ้มค่า

คุ้มครองสูงสุด 500,000.-
เบี้ยเริ่ม 399.-
คุ้มครอง 1 ปี
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

วิริยะประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีน ทิพยประกันภัย

ครบ จบ คุ้ม!

คุ้มครองสูงสุด 1,000,000.-
เบี้ยเริ่ม 450.-
คุ้มครอง 1 ปี
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

ทิพยประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 + ประกันแพ้วัคซีนโควิด เอเชียประกันภัย

3 พลัส

คุ้มครองสูงสุด 2,500,000.-
เบี้ยเริ่ม 365.-
คุ้มครอง 1 ปี
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

เอเชียประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 อาคเนย์

โควิด พลัส

คุ้มครองสูงสุด 1,215,000.-
เบี้ยเริ่ม 369.-
คุ้มครอง 1 ปี
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

อาคเนย์ประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 1 stop

1 stop

คุ้มครองสูงสุด 500,000.-
เบี้ยเริ่ม 300.-
คุ้มครอง 1 ปี
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

เมืองไทยประกันภัย

ประกันภัยโควิด-19 อุ่นใจ

อุ่นใจ

คุ้มครองสูงสุด 2,000,000.-
เบี้ยเริ่ม 900.-
คุ้มครอง 1 ปี
+ คุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

เมืองไทยประกันภัย

ประกันห่วงใย

ประกันห่วงใย

คุ้มครองสูงสุด 50,000.-/โรค
เบี้ยเริ่ม 480.-
คุ้มครองสูงสุด 1 ปี