ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

วัคซีนโควิด-19 ใครแพ้เราจ่าย

เบี้ยไม่ถึงร้อย คุ้มครองเกินล้าน

คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19
แพ้วัคซีน ต้องนอนโรงพยาบาล คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท
สบายใจ รับเงินปลอบขวัญเมื่อเป็นผู้ป่วยใน (ไม่น้อยกว่า 5 วัน) สูงสุด 50,000 บาท
รับสูงสุด 1,000,000 บาท กรณีโคม่า และ/หรือ สมองตาย
เริ่มต้นเพียง 79 บาท/ปี สำหรับคนมีประกันโควิด-19 อยู่แล้ว ถ้าหากไม่มีประกันโควิด-19 ก็เริ่มแค่ 99 บาท/ปี เท่านั้น
เลือกความคุ้มครองได้ 3 แบบ

แผน 1

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19
พิเศษ! สำหรับผู้ที่มีประกันภัยโควิด-19 สามารถซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ได้ในราคา 79 บาท
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 10,000.-
เงินปลอบขวัญสําหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน 5,000.-
การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 100,000.-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 10,000.-
เบี้ย

99.-

แผน 2

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19
พิเศษ! สำหรับผู้ที่มีประกันภัยโควิด-19 สามารถซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ได้ในราคา 389 บาท
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 50,000.-
เงินปลอบขวัญสําหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน 25,000.-
การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 500,000.-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 50,000.-
เบี้ย

489.-

แผน 3

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19
พิเศษ! สำหรับผู้ที่มีประกันภัยโควิด-19 สามารถซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ได้ในราคา 679 บาท
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000.-
เงินปลอบขวัญสําหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน 50,000.-
การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 1,000,000.-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 100,000.-
เบี้ย

859.-

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - 100 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. รับประกันภัยทุกอาชีพ
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
5. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา