รวมประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

รวมประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

รวมประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

รวมวัคซีนโควิด-19 ใครแพ้เราจ่าย

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

คุ้มครองทันใจ ไม่มีระยะเวลารอคอย

คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19
แพ้วัคซีน ต้องนอนโรงพยาบาล คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
สบายใจ รับเงินปลอบขวัญเมื่อเป็นผู้ป่วยใน (ไม่น้อยกว่า 5 วัน)
คุ้มครองกรณีโคม่า และ/หรือ สมองตาย
เริ่มต้นเพียง 99 บาท/ปี
ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 กรุงเทพประกันภัย
คุ้มครองสูงสุด 125,000.-
เบี้ย

99.-

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 เมืองไทยประกันภัย
คุ้มครองสูงสุด 1,545,000.-
เบี้ยเริ่ม

99.-