ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 เบี้ยเริ่ม 40.-

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 เบี้ยเริ่ม 40.-

วัคซีนโควิด-19 ใครแพ้เราจ่าย

เบี้ยไม่ถึงร้อย คุ้มครองเกินล้าน

คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19
แพ้วัคซีน ต้องนอนโรงพยาบาล คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 200,000 บาท
รับสูงสุด 2,000,000 บาท กรณีโคม่า และ/หรือ สมองตาย
เริ่มต้นเพียง 40 บาท/ปี
มีประกันให้เลือก 4 แผน

รับประกันภัยโดย เดอะ วัน ประกันภัย

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 เบี้ย 40 บาท
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 20,000.-
การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 200,000.-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 10,000.-
เบี้ย

40.-

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 เบี้ย 75 บาท
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 50,000.-
การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 500,000.-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 10,000.-
เบี้ย

75.-

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 เบี้ย 140 บาท
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000.-
การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 1,000,000.-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 10,000.-
เบี้ย

140.-

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 เบี้ย 265 บาท
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000.-
การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 2,000,000.-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 10,000.-
เบี้ย

265.-

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
2. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน(Pre-Existing Condition)
3. รับเฉพาะสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย
4. ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
5. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับ
6. รับประกันภัยทุกอาชีพ
7. กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองในวันที่ซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เวลา 12.00 น.
8. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 
หมายเหตุ : แผนประกันภัยนี้ไม่มีระยะเวลารอคอย ลูกค้าจะต้องทำการซื้อก่อนไปรับการฉีดวัคซีน โดยความคุ้มครองจะเริ่มคุ้มครองในวันที่ซื้อ เช่น ซื้อวันที่ 25/5/2564 ความคุ้มครองจะเริ่มคุ้มครองในวันที่ 25/5/2564 - 25/5/2565
 

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา