ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 เบี้ยเพียง 99.-

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 เบี้ยเพียง 99.-

วัคซีนโควิด-19 ใครแพ้เราจ่าย

คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19
แพ้วัคซีน ต้องนอนโรงพยาบาล คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท
สบายใจ รับเงินปลอบขวัญเมื่อเป็นผู้ป่วยใน (ไม่น้อยกว่า 5 วัน) สูงสุด 50,000 บาท
รับสูงสุด 1,000,000 บาท กรณีโคม่า และ/หรือ สมองตาย
ราคาเพียง 99 บาท/ปี เท่านั้น

รับประกันภัยโดย กรุงเทพประกันภัย

ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 เพียง 99.-
ความคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 10,000.-
เงินปลอบขวัญสําหรับผู้ป่วยในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน 5,000.-
การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว 100,000.-
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 10,000.-
เบี้ย

99.-

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - 100 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. รับประกันภัยทุกอาชีพ
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
5. กรรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองหลังจากวันที่ซื้อและชำระเงินแล้ว 1 วัน(T+1) เวลา 00.01 น.
6. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
 
หมายเหตุ : แผนประกันภัยนี้ไม่มีระยะเวลารอคอย ลูกค้าจะต้องทำการซื้อก่อนไปรับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 วัน โดยความคุ้มครองจะเริ่มคุ้มครองในวันถัดไป เช่น ซื้อวันที่ 25/5/2564 ความคุ้มครองจะเริ่มคุ้มครองในวันที่ 26/5/2564 - 26/5/2565
 

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา