แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ประกันช้อป ชัวร์ ชัวร์

ประกันช้อป ชัวร์ ชัวร์

อุ่นใจในการใช้อินเทอร์เน็ต ด้วย ประกันช้อป ชัวร์ ชัวร์ เพื่อคนยุคดิจิทัล

   คุ้มครอง ความเสียหายจากภัยโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการถูกฉ้อโกงจากการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

   มั่นใจ เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกรรมออนไลน์ซึ่งรวมถึงผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้าออนไลน์

   คุ้มค่า มีให้เลือก 4 แผน ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 339 บาท

ประกันภัยไซเบอร์ ราคา 339.-/ปี

แผนทั่วไป

การถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต (Theft of Funds) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 20,000.-
การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Shopping) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 10,000.-

เบี้ย

339.-

ประกันภัยไซเบอร์ ราคา 639.-/ปี

แผนทั่วไป

การถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต (Theft of Funds) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000.-
การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Shopping) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 20,000.-
การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Sales) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 10,000.-

เบี้ย

639.-

ประกันภัยไซเบอร์ ราคา 1,399.-/ปี

แผนสำหรับร้านค้า

การถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต (Theft of Funds) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000.-
การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Sales) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 50,000.-

เบี้ย

1,399.-

ประกันภัยไซเบอร์ ราคา 2,999.-/ปี

แผนสำหรับร้านค้า

การถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต (Theft of Funds) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000.-
การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Sales) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000.-

เบี้ย

2,999.-


การถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต (Theft of Funds)

    คือ การคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการ ถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. การถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล (Identity Theft) ทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก
2. การโจมตีแบบฟิชชิ่ง (Phishing) ทางอินเทอร์เน็ตโดยกระทำจากบุคคลภายนอก

    บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังนี้

1. ความสูญเสียต่อเงิน
2. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Shopping)

    คือ การคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงให้ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ตามรายการสั่งซื้อ และได้มีการชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์แล้วแต่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าดังกล่าวให้แก่ผู้เอาประกันภัยภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์แจ้งว่าจะดำเนินการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่ได้ชำระให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์เพื่อซื้อสินค้าดังกล่าว

การขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Online Sales)

    คือ การคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยถูกหลอกลวงให้ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตและได้มีการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์แล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยดำเนินการจัดส่ง บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าว


เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 100 ปี
2. รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
4. แผนประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

หมายเหตุ

1. ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย
2. บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้รับผิดชอบจากแหล่งอื่น
3. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว