ประกันไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก

ประกันไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก

ประกันไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก

ประกันไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก แผน1

แผน1

✓ เบี้ย 348 บ./ปี
✓ ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (จ่ายตามจริง) 20,000/ปี
✓ เงินชดเชยรายวัน 1,000/วัน (สูงสุด 5วัน)
✓ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 20,000 บ.
ประกันไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก แผน2

แผน2

✓ เบี้ย 545 บ./ปี
✓ ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (จ่ายตามจริง) 40,000/ปี
✓ เงินชดเชยรายวัน 1,500/วัน (สูงสุด 5วัน)
✓ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 20,000 บ.
ประกันไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก แผน3

แผน3

✓ เบี้ย 1,032 บ./ปี
✓ ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (จ่ายตามจริง) 100,000/ปี
✓ เงินชดเชยรายวัน 2,000/วัน (สูงสุด 5วัน)
✓ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 20,000 บ.

เงื่อนไขการรับประกันภัย

รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15วัน - 70 ปี
ซื้อกรมธรรม์ 1 คน/1 ฉบับ
มีระยะเวลารอคอย 15 วัน นับจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก
คุ้มครองไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A, B, C ไข้หวัดนก หรือไข้หวัดใหญ่ที่มาจากสัตว์ปีก และไข้หวัดใหญ่ 2009
คุ้มครองโรคไข้เลือดออก

บทความที่เกี่ยวข้องกับ ประกันไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก

สาระน่ารู้เรื่องไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก

8 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

ชีวิตดีกับ TQM

แค่หอมแก้ม ทำป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ จริงหรือ?

ชีวิตดีกับ TQM

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ เคลมประกันได้ไหม

ชีวิตดีกับ TQM

วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดอยู่ตอนนี้

ชีวิตดีกับ TQM

ไข้เลือดออก ก็แค่ยุงกัด ทำไมถึงตาย

ชีวิตดีกับ TQM

โรคชิคุนกุนยา ต่างจากโรคไข้เลือดออกอย่างไร

ชีวิตดีกับ TQM

ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกควรเลือกประกันแบบไหน

ชีวิตดีกับ TQM

รวมไอเทมไล่ยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออก

ชีวิตดีกับ TQM