ประกันไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคจากยุง

ประกันไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคจากยุง

ประกันไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคจากยุง

ประกันไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และโรคร้ายจากยุง

แผน1

✓ เบี้ยเริ่ม 200 บ./ปี
โรคไข้หวัดใหญ่
✓ รับเงินก้อน 10,000 บ. (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. เกิน 5 วัน)
✓ เงินชดเชยรายวัน 500 บ./วัน (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. สูงสุด30วัน)
โรคที่มาจากยุง 5 โรค
✓ รับเงินก้อน 10,000 บ. (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. เกิน 5 วัน)
✓ เงินชดเชยรายวัน 500 บ./วัน (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. สูงสุด30วัน)
• อายุ 0-14 ปี เบี้ย 400.-
• อายุ 15-70 ปี เบี้ย 200.-
ประกันไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และโรคร้ายจากยุง

แผน2

✓ เบี้ยเริ่ม 520 บ./ปี
โรคไข้หวัดใหญ่
✓ รับเงินก้อน 30,000 บ. (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. เกิน 5 วัน)
✓ เงินชดเชยรายวัน 600 บ./วัน (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. สูงสุด30วัน)
โรคที่มาจากยุง 5 โรค
✓ รับเงินก้อน 30,00 บ. (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. เกิน 5 วัน)
✓ เงินชดเชยรายวัน 600 บ./วัน (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. สูงสุด30วัน)
 อายุ 0-14 ปี เบี้ย 880.-
• อายุ 15-70 ปี เบี้ย 520.-
ประกันไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และโรคร้ายจากยุง

แผน3

✓ เบี้ยเริ่ม 840 บ./ปี
โรคไข้หวัดใหญ่
✓ รับเงินก้อน 50,000 บ. (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. เกิน 5 วัน)
✓ เงินชดเชยรายวัน 700 บ./วัน (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. สูงสุด30วัน)
โรคที่มาจากยุง 5 โรค
✓ รับเงินก้อน 50,000 บ. (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. เกิน 5 วัน)
✓ เงินชดเชยรายวัน 700 บ./วัน (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. สูงสุด30วัน)
 อายุ 0-14 ปี เบี้ย 1,360.-
• อายุ 15-70 ปี เบี้ย 840.-

เงื่อนไขการรับประกันภัย

รับประกันภัยตั้งแต่อายุ แรกเกิด-70 ปี
ซื้อกรมธรรม์ 1 คน/1 ฉบับ
มีระยะเวลารอคอย 15 วัน นับจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก
คุ้มครองไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A, B และ C
คุ้มครองไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสิกา โรคไข้สมองอักเสบ เจอี โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา และโรคไข้จับสั่นหรือไข้ป่า