ประกันไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคจากยุง

ประกันไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคจากยุง

ประกันไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคจากยุง

ประกันไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และโรคร้ายจากยุง

แผน 1

เบี้ยเริ่ม 200.- /ปี
โรคไข้หวัดใหญ่
✓ รับเงินก้อน 10,000.- (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. เกิน 5 วัน)
✓ เงินชดเชยรายวัน 500.-/วัน (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. สูงสุด30วัน)
โรคที่มาจากยุง 5 โรค
✓ รับเงินก้อน 10,000.- (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. เกิน 5 วัน)
✓ เงินชดเชยรายวัน 500.-/วัน (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. สูงสุด30วัน)
อายุ 0-14 ปี เบี้ย 400.-
อายุ 15-70 ปี เบี้ย 200.-
ประกันไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และโรคร้ายจากยุง

แผน 2

เบี้ยเริ่ม 520.- /ปี
โรคไข้หวัดใหญ่
✓ รับเงินก้อน 30,000.- (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. เกิน 5 วัน)
✓ เงินชดเชยรายวัน 600.-/วัน (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. สูงสุด30วัน)
โรคที่มาจากยุง 5 โรค
✓ รับเงินก้อน 30,000.- (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. เกิน 5 วัน)
✓ เงินชดเชยรายวัน 600.-/วัน (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. สูงสุด30วัน)
อายุ 0-14 ปี เบี้ย 880.-
อายุ 15-70 ปี เบี้ย 520.-
ประกันไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และโรคร้ายจากยุง

แผน 3

เบี้ยเริ่ม 840.- /ปี
โรคไข้หวัดใหญ่
✓ รับเงินก้อน 50,000.- (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. เกิน 5 วัน)
✓ เงินชดเชยรายวัน 700.-/วัน (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. สูงสุด30วัน)
โรคที่มาจากยุง 5 โรค
✓ รับเงินก้อน 50,000.- (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. เกิน 5 วัน)
✓ เงินชดเชยรายวัน 700.-/วัน (กรณีนอนรักษาตัวในรพ. สูงสุด30วัน)
อายุ 0-14 ปี เบี้ย 1,360.-
อายุ 15-70 ปี เบี้ย 840.-

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ แรกเกิด-70 ปี
2. ซื้อกรมธรรม์ 1 คน/1 ฉบับ
3. มีระยะเวลารอคอย 15 วัน นับจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก
4. คุ้มครองไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A, B และ C
5. คุ้มครองไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสิกา โรคไข้สมองอักเสบ เจอี โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา และโรคไข้จับสั่นหรือไข้ป่า