ประกันชดเชยรายได้

ประกันชดเชยรายได้

การมีรายได้นั้นเกิดจากการที่ต้องทำงานในแต่ละวัน หากเกิดเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาล ก็อาจจะทำให้ขาดรายได้ แล้วยิ่งถ้านอนนาน อาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนทางการเงินได้ TQM จึงมี ประกันชดเชยรายได้ จากการรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ความคุ้มครองทั้งกรณีอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากโรค ชดเชยต่อวันสูงสุด 6,000 บาท รับอายุตั้งแต่ 20-55 ปี ต่ออายุถึง 60 ปี เบี้ยเริ่มต้นเพียง 2,340 บาท/ปี
 

 

เงื่อนไขการรับประกัน

  • สำหรับผู้ทำประกันภัยอายุระหว่าง 20 -55 ปี (ต่ออายุถึง 60 ปี) ที่มีสัญชาติไทย
  • ไม่คุ้มครองโรคหรือสภาพที่เป็นมาการก่อนการรับประกัน (Pre-Existing Condition)
  • ผู้ทำประกันจะต้องมีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันที่ขอทำประกัน
  • ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำได้ 1 ฉบับ เท่านั้น
  • ระยะเวลารอคอย 30 วันสำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป และ ระยะเวลารอคอย 180 วัน สำหรับการเจ็บป่วยเฉพาะโรคได้แก่ เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกระบบ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่