ประกันมะเร็งสุดคุ้ม เจอ จ่าย จบ

ประกันมะเร็งสุดคุ้ม เจอ จ่าย จบ

คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ แบบ เจอ จ่าย จบ

รับอายุ 18-54 ปี ต่ออายุถึง 60 ปี
คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ ทุกชนิด
*ยกเว้นมะเร็งผิวหนังและมะเร็งที่เกิดจากเชื้อ HIV

ซื้อออนไลน์ได้ง่ายๆ

เพียงเลือกแผนประกันที่ต้องการ แล้วคลิก ซื้อเลย ด้านล่าง

ประกันมะเร็งสุดคุ้ม เบี้ยเริ่ม 840
แผน1 เบี้ยเริ่ม 840/ปี
คุ้มครองสูงสุด 200,000.-
ประกันมะเร็งสุดคุ้ม เบี้ยเริ่ม 1,200
แผน2 เบี้ยเริ่ม 1,200/ปี
คุ้มครองสูงสุด 300,000.-
ประกันมะเร็งสุดคุ้ม เบี้ยเริ่ม 1,680
แผน3 เบี้ยเริ่ม 1,680/ปี
คุ้มครองสูงสุด 400,000.-
ประกันมะเร็งสุดคุ้ม เบี้ยเริ่ม 2,160
แผน4 เบี้ยเริ่ม 2,160/ปี
คุ้มครองสูงสุด 500,000.-

หรือ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

รายละเอียดความคุ้มครอง

ความคุ้มครองประกันมะเร็ง ทุนประกัน
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด (ยกเว้นมะเร็งผิวหนังและมะเร็งที่เกิดจากเชื้อ HIV) 200,000 300,000 400,000 500,000
อายุ เบี้ยประกันต่อปี
18-34 ปี 840 1,200 1,680 2,160
35-44 ปี 1,080 1,560 2,160 2,640
45-54 ปี 2,100 3,120 4,200 5,280