ประกันสุขภาพเบาเบา

ประกันสุขภาพเบาเบา

     ไม่มีใครอยากป่วย แต่ไวรัสโควิด-19 ยังคงอยู่ อีกทั้งยังมีโรคอื่นๆ อีกมากที่จ้องทำลายสุขภาพ สิ่งที่เราทำได้คือ การเตรียมพร้อมรับมือด้วย ประกันสุขภาพเบาเบา ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ หรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน ให้คุณจ่ายเบี้ยราคาเบาเบา แต่รับความคุ้มครองแบบจัดเต็ม

ประกันสุขภาพราคาเบาเบา

คุ้มครองโควิด-19 ทุกสายพันธุ์

คุณสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ด้วยตัวคุณเอง

ประกันสุขภาพเบาเบา เบี้ย 2,940/ปี
ประกันสุขภาพเบาเบา แผน 1
เบี้ย 2,940.-
รับอายุ 21-30 ปี
ประกันสุขภาพเบาเบา เบี้ย 3,540/ปี
ประกันสุขภาพเบาเบา แผน 2
เบี้ย 3,540.-
รับอายุ 31-40 ปี
ประกันสุขภาพเบาเบา เบี้ย 3,840/ปี
ประกันสุขภาพเบาเบา แผน 3
เบี้ย 3,840.-
รับอายุ 41-50 ปี

เงื่อนไขการรับประกัน

  • สำหรับผู้ทำประกันภัยอายุระหว่าง 21 - 50 ปี ที่มีสัญชาติไทย
  • ไม่คุ้มครองโรคหรือสภาพที่เป็นมาการก่อนการรับประกัน (Pre-Existing Condition)
  • ผู้ทำประกันจะต้องมีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันที่ขอทำประกัน
  • ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำได้ 1 ฉบับ เท่านั้น
  • ระยะเวลารอคอย 30 วันสำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป และ ระยะเวลารอคอย 180 วัน สำหรับการเจ็บป่วยเฉพาะโรคได้แก่ เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกระบบ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่