ประกันสุขภาพเบาเบา

ประกันสุขภาพเบาเบา

ประกันสุขภาพราคาเบาเบา ออกแบบมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่ขาดรายได้ แต่การรักษาพยาบาลยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญ

ประกันสุขภาพเบาเบา เบี้ย 2,940/ปี
รับอายุ 21-30 ปี
ประกันสุขภาพเบาเบา เบี้ย 3,540/ปี
รับอายุ 31-40 ปี
ประกันสุขภาพเบาเบา เบี้ย 3,840/ปี
รับอายุ 41-50 ปี