เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต พร้อมดูแลคุณ

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต พร้อมดูแลคุณ

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต พร้อมดูแลคุณ

ประกันชีวิตที่ดูแลคุณ มั่นใจ อุ่นใจทุกย่างก้าว พร้อมความคุ้มครองอุบัติเหตุที่ไม่เหมือนใคร!

✓ รับความคุ้มครองชีวิต 100% เต็มทุนประกันภัย
✓ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพเท่านั้น
✓ กรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด 3,000 บาท ต่อวัน
✓ รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 800,000 บาท และหากอุบัติเหตุทำให้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับเงินก้อนเพื่อการรักษา และรับเงินทดแทนเพื่อเป็นรายได้ทุกปี นานสูงสุดถึงอายุครบ 71 ปี

 

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เงื่อนไขการรับประกัน
1. อายุรับประกัน 20-55 ปี
2. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 
หมายเหตุ:
1. เบี้ยประกันภัยแบบกำหนดระยะเวลา 10/10  สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
2. เบี้ยประกันภัยค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบเฮชบี จะปรับขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยอายุ 61-64 ปี
3. เอกสารนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของ แบบประกันภัย Safety Package
4. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
5. การสมัครและรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ประกันชีวิต FWD