ประกันบ้านและที่อยู่อาศัย

ประกันบ้านและที่อยู่อาศัย

ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย Home & Content จ่ายเบี้ยน้อยให้ความคุ้มครองหลักล้าน

โดยส่วนใหญ่ความฝันของมนุษย์เงินเดือน ก็คือ การมองหาพักอาศัย ไว้พักผ่อน และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตซึ่งส่วนใหญ่ก็จะกู้ จากธนาคาร ซึ่งธนาคารก็จะให้ทำประกันในส่วนของตัวที่พักอาศัยซึ่งเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่อยู่ภายในบ้านก็สำคัญเช่นกัน เพราะถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาบางครั้งกรมธรรม์อัคคีภัยที่ซึ้งมาจากธนาคารอาจจะยังไม่ได้ครองคลุมเพียงพอ

ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย Home & Content จึงออกแบบให้คุ้มครองทรัพย์สินเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วม ลูกเห็บ ลม พายุ แผ่นดินไหว รวมถึง สึนามิและยังให้ความคุ้มครองการถูกโจรกรรมทรัพย์สินทร์ภายในที่พักอาศัยซึ่งคุ้มครองทั้งในส่วนของทรัพย์สินและตัวอาคารที่เกิดจากความเสียงหายอันเกิดจากการโจรกรรมนั้นโดยจุดเด่นอีกอย่างของ ประกันบ้านสำหรับมนุษย์เงินเดือนนี้ คือ จ่ายแบบ First Lossทำทุนเท่าไหร่ จ่ายตามความเสียหายจริง (ไม่เกินทุนที่ทำประกันไว้)

คุ้มครองตัวอาคาร จากน้ำท่วม ไฟไหม้ ลูกเห็บ สึนามิ

คุ้มครองทรัพย์สินในตัวอาคาร จากน้ำท่วม ไฟไหม้ ลูกเห็บ

คุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สิน โดยมีร่องรอยงัดแงะ

ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัยชั่วคราว

สะดวกสบายไม่ต้องจ่ายเงินก้อน แต่ได้รับความคุ้มครอง จัดเต็ม!

ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหน ก็ทำได้ พร้อมให้คำปรึกษาฟรี 24 ชั่วโมง

 

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แผนความคุ้มครอง Content Care Plan
ความคุ้มครอง ทรัพย์สินภายในอาคาร แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. ความคุ้มครองทรัพย์สินภายในอาคารจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิดฯลฯ 500,000 700,000 1,000,000
1.1 ขยายความคุ้มครองภัยธรรมชาติ 50% 250,000 350,000 500,000
2. คุ้มครองทรัพย์สินจากการถูกโจรกรรม 500,000 700,000 1,000,000

ความคุ้มครอง Home&Content Care Plan

  •  - ความเสียหายจาก อัคคีภัยมาตรฐาน(ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากน้ำ ฯลฯ)
  •  - ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ อันแก่ จากน้ำท่วม ลูกเห็บ ลมพายุ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด รวมถึง สึนามิ (Tsunami)  เป็นต้น โดยจำกัด  ความความคุ้มครองไม่เกิน 10 % วงเงินเอาประกันสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/ครั้งและตลอดปีกรมธรรม์
  •  -  การถูกโจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฎร่องรอย  ซึ่งคุ้มครอง ตัวอาคารและ ทรัพย์สินภายในอาคาร
ตารางความคุ้มครอง Home&Content Care Plan
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. ตัวอาคาร 500,000 1,000,000 1,500,000
2. ทรัพย์สินภายในอาคาร 500,000 1,000,000 1,500,000
3. การถูกโจรกรรม 500,000 1,000,000 1,500,000
4. ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัยชั่วคราว 90,000 90,000 90,000
เบี้ยประกันภัย(รายปี) 3,060 5,580 8,280

หมายเหตุ : -  สำหรับที่พักอาศัย ชั้น 1 และ 2 เท่านั้น

  • สามารถแบ่งจ่ายได้ 3 เดือน ทั้งบัตรเครดิตร และ Billpayment