ปักหมุด ประกันบ้านแสนรัก

ปักหมุด ประกันบ้านแสนรัก

ปักหมุด ประกันบ้านแสนรัก

ประกันบ้านแสนรัก

คุ้มครองสูงสุดกว่า 2,000,000 บาท
พายุ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว แค่มีประกันบ้านไว้
ก็จะช่วยเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องเล็ก

พิเศษ! รับส่วนลด ห้องพักโรงแรมทั่วไทย สูงสุด 60%

 

ประกันบ้านแสนรัก เบี้ย 1,800 บ./ปี
แผน 1 1,800฿
ประกันบ้านแสนรัก เบี้ย 2,800 บ./ปี
แผน 2 2,800฿
ประกันบ้านแสนรัก เบี้ย 2,800 บ./ปี
แผน 3 3,800฿

 

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน (บาท)
แผน1 แผน2 แผน3
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยาน ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) 1,000,000 1,500,000 2,000,000
ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยลูกเห็บ (คุ้มครอง 4 ภัย 20,000 บาท) 20,000 20,000 20,000
ขยายภัยเพิ่มเติม  
ภัยลมพายุ 100,000 150,000 200,000
ภัยแผ่นดินไหว 100,000 150,000 200,000
ภัยลูกเห็บ 100,000 150,000 200,000
ภัยน้ำท่วม 100,000 150,000 200,000
ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า 20,000 20,000 20,000

 

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ