ประกันรถยนต์2+ เริ่ม 6,300 บ./ปี

ประกันรถยนต์2+ เริ่ม 6,300 บ./ปี

ประกันรถยนต์2+ เริ่ม 6,300 บ./ปี

คุ้มครองไม่เป็นรองใคร แต่จ่ายน้อยกว่า

ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่ม 6,300 บ./ปี

     คุ้มครองรถคุณ กรณีรถถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากไฟไหม้ คุ้มครองรถคุณกรณีรถชนรถด้วยกันวงเงินคุ้มครองสูง โดยคุณสามารถเลือกทุนประกันได้ด้วยคุณเอง เบี้ยเริ่มต้น 6,300 บาท พร้อมบริการผ่อน 0% 

 

รูปแบบทุนประกันที่คุณสามารถเลือกเองได้ 
ทุนประกัน 100,000 บาท   ค่าเบี้ยประกัน 6,300 บาท
ทุนประกัน 200,000 บาท   ค่าเบี้ยประกัน 7,550 บาท
ทุนประกัน 300,000 บาท   ค่าเบี้ยประกัน 7,850 บาท

 

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 

ความคุ้มครอง

1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย 

1,000,000 บาท

2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

10,000,000 บาท

3. ความเสียหายต่อรถยนต์

ตามทุนประกันภัย

4. ความเสียหายส่วนแรกผู้เอาประกันรับผิดชอบเองกรณีเกิดเหตุเป็นฝ่ายผิด

อนุโลม 2,000 บาท / ครั้ง

5. รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

ตามทุนประกันภัย

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบ

     อุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพถาวร สำหรับผู้ขับขี่ และ โดยสาร

100,000 บาท

      ค่ารักษาพยาบาล

100,000 บาท
 
หมายเหตุ :
1. อัตราเบี้ยดังกล่าวยังไม่รวม พรบ.
2. รถที่รับประกันภัยดังนี้
2.1 รถเก๋ง ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัสรถ 110)
2.2 รถกระบะใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัสรถ 210)ได้แก่ รถกระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล,รถกระบะตอนเดียว,รถกระบะจดนิติบุคคล
3. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถยนต์ที่นำไปใช้รับจ้าง ให้เช่า ,รถที่ต่อเติมตู้, ตู้ทึบ,ตู้เย็น,รถติดสติ๊กเกอร์,รถสปอร์ต,รถ Super Car,
โหลดเตี้ย,รถยกสูง,รถดัดแปลง,รถแต่ง,รถสาธารณะ,รถติดไซเรนทุกชนิด, รถ Econovan,รถสองแถว,รถขายกับข้าว, รถ Test Drive,
รถติดสติ๊กเกอร์ทุกชนิด รวมถึงรถยี่ห้อ KIA2700,KIA2900,SUZUKI CARRY,MITSUBISHI CANTER,ISUZU รุ่น NKR,NQR,NHR,NPR
4. อายุรถ1-15ปี (ราคาซื้อขายต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท)
5. ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
6. อัตราเบี้ยราคาเดียวตลอดอายุการทำสัญญาทั้งงานปีแรกและต่ออายุประกัน
7. กรณีรถเกิดเหตุเป็นฝ่ายผิดและทราบคู่กรณี (บริษัทฯ อนุโลมไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท)
8. อัตราเบี้ยราคานี้รวมส่วนลดทั้งติดตั้งกล้องและไม่ติดตั้งกล้องแล้ว