ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่ม 6,300 บ./ปี

ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่ม 6,300 บ./ปี

ประกันรถยนต์ชั้น2+ เริ่ม 6,300 บ./ปี

ประกันชั้น 2+

เริ่ม 6,300.- /ปี

ซ่อมเขา ซ่อมเรา

ผ่อน 0%

 

   ประกันชั้น2+ ดียังไง? จ่ายน้อย แต่คุ้มครองทั้งรถคุณและคู่กรณี หรือซ่อมเขาซ่อมเราในกรณีรถชนรถ พร้อมคุ้มครองรถหายและไฟไหม้ โดยคุณสามารถเลือกทุนประกันได้ด้วยคุณเอง เบี้ยเริ่มต้น 6,300 บาท/ปี พร้อมบริการผ่อน 0% ไม่ต้องตรวจสภาพรถ

 

ประกันภัยรถยนต์

กรุณาเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์

* ใช้เพื่อการคำนวนเบี้ยประกัน

ความคุ้มครอง

1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย 1,000,000 บาท
2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
3. ความเสียหายต่อรถยนต์ ตามทุนประกันภัย
4. ความเสียหายส่วนแรกผู้เอาประกันรับผิดชอบเองกรณีเกิดเหตุเป็นฝ่ายผิด อนุโลม 2,000 บาท / ครั้ง
5. รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ ตามทุนประกันภัย

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบ

อุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพถาวร สำหรับผู้ขับขี่ และ โดยสาร 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
ค่าประกันตัว 200,000 บาท
 
หมายเหตุ :
1. อัตราเบี้ยดังกล่าวยังไม่รวม พรบ.
2. รถที่รับประกันภัยดังนี้
2.1 รถเก๋ง ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัสรถ 110)
2.2 รถกระบะใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัสรถ 210)ได้แก่ รถกระบะมีแค็ปจดชื่อบุคคล,รถกระบะตอนเดียว,รถกระบะจดนิติบุคคล
3. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ รถยนต์ที่นำไปใช้รับจ้าง ให้เช่า ,รถที่ต่อเติมตู้, ตู้ทึบ,ตู้เย็น,รถติดสติ๊กเกอร์,รถสปอร์ต,รถ Super Car,
โหลดเตี้ย,รถยกสูง,รถดัดแปลง,รถแต่ง,รถสาธารณะ,รถติดไซเรนทุกชนิด, รถ Econovan,รถสองแถว,รถขายกับข้าว, รถ Test Drive,
รถติดสติ๊กเกอร์ทุกชนิด รวมถึงรถยี่ห้อ KIA2700,KIA2900,SUZUKI CARRY,MITSUBISHI CANTER,ISUZU รุ่น NKR,NQR,NHR,NPR
4. อายุรถ 1-15 ปี (ราคาซื้อขายต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท)
5. ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
6. อัตราเบี้ยราคาเดียวตลอดอายุการทำสัญญาทั้งงานปีแรกและต่ออายุประกัน
7. กรณีรถเกิดเหตุเป็นฝ่ายผิดและทราบคู่กรณี (บริษัทฯ อนุโลมไม่เรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท)
8. อัตราเบี้ยราคานี้รวมส่วนลดทั้งติดตั้งกล้องและไม่ติดตั้งกล้องแล้ว