แชทกับเรา
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
บทความ

ประกันภัย Shopping Online F เก่ง

ประกันภัย Shopping Online F เก่ง

ซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกง
ไม่ได้ของ ของไม่ครบ เงินหาย ทำไงดี!?

ประกันภัย Shopping Online F เก่ง

เบี้ยเริ่ม 129.-/ปี

ซื้อสินค้าแต่ไม่ได้ของ ของไม่ครบ ของเสียหาย คุ้มครองสูงสุด 20,000 บาท
หมดห่วงเรื่องเงินหาย คุ้มครองการถูกโจรกรรมเงินทางอินเตอร์เน็ต สูงสุด 150,000 บาท
ขายสินค้าและไม่ได้รับค่าชำระสินค้าจากผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ คุ้มครองสูงสุด 20,000 บาท
โดน Bully ออนไลน์ไม่กลัว คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท

รับประกันภัยโดย เมืองไทยประกันภัย


ประกันภัย Shopping Online F เก่ง แผน1
   เบี้ย

129.-

ประกันภัย Shopping Online F เก่ง แผน2
   เบี้ย

180.-

ประกันภัย Shopping Online F เก่ง แผน3
   เบี้ย

280.-

ประกันภัย Shopping Online F เก่ง แผน4
   เบี้ย

550.-

ประกันภัย Shopping Online F เก่ง แผน5
   เบี้ย

850.-

ประกันภัย Shopping Online F เก่ง แผน6
   เบี้ย

1,150.-


ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครองประกันภัย Shopping Online F เก่ง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
1. คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว ผ่านช่องทางออนไลน์ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง) จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน - 10,000 30,000 50,000 100,000 150,000
2. คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร บัญชี หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ผ่านช่องทางออนไลน์ จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน - 10,000 30,000 50,000 100,000 150,000
3. คุ้มครองผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ จากสาเหตุต่อไปนี้ (วงเงินรวมสำหรับข้อ 3.1 - 3.2 สูงสุดต่อปี) 5,000 จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 3,000 จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 5,000 จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 10,000 จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 20,000 จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 20,000
3.1 กรณีผู้ขายสินค้าออนไลน์ไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ขายแจ้งจัดส่งสินค้า 1,000/ครั้ง
3.2 กรณีสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ สินค้าเสียหายสิ้นเชิง* หรือ ไม่เป็นไปตามที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ 1,000/ครั้ง
4. คุ้มครองผู้ขายสินค้าออนไลน์จากการถูกหลอกลวงให้จัดส่งสินค้า และไม่ได้รับชำระเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่ง จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน - - - - 10,000 20,000
5. คุ้มครองความสูญเสียจากการถูกดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท ผ่านช่องทางออนไลน์(สำหรับค่าใช้จ่ายในการกำจัดเนื้อหาในระบบออนไลน์ และค่าปรึกษาจิตแพทย์ ) จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน - - - - - 10,000
เบี้ยประกันภัยรวม (รวมอากรแสตมป์) 129 180 280 550 850 1,150

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 15 - 99 ปี
2. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด/คน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้ 1 ฉบับ
4. มูลค่าสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อการสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย)
 

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

1. ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
2. กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) : ไม่คุ้มครองสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาท และไม่คุ้มครอง กรณีบุคคลภายนอกที่ได้รับ หรือเคยได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันภัยให้รับรู้รหัสผ่าน นำบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ (E-Banking) กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-wallet) ไปใช้ในทางไม่สุจริต
3. ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากบัตรชำระเงินของผู้เอาประกันภัยถูกโจรกรรม หรือสูญหาย
4. ไม่คุ้มครองการโจรกรรมเงินในบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันการเงิน
5. ไม่คุ้มครองการถูกฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้บุคคลภายนอกก่อนได้รับสินค้าหรือบริการ
6. ไม่คุ้มครองการโอนเงินหรือชำระเงิน เพื่อหวังผลแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เงินดิจิทัล เงินในเกม แต้มรางวัล และระยะการบินสะสม
7. ไม่คุ้มครองความสูญเสียจากการลงทุน การแข่งขันชิงรางวัล หรือการเสี่ยงโชค (Games of chance)
8. ไม่คุ้มครองสินค้าดังต่อไปนี้ สินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมายทุกชนิด เช่น อาวุธ ยาเสพติด เงินสด ทองคำแท่ง เช็ค ตราสารทางการเงิน ตั๋ว หรือบัตรกำนัลทุกชนิด สิ่งของในเกมส์ เครื่องประดับ สัตว์ที่มีชีวิต พืช แสตมป์เพื่อการสะสม เหรียญเพื่อการสะสม โบราณวัตถุ พระเครื่อง เครื่องรางของคลัง ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่อยู่ในเทป,ซีดี, ดีวีดี, แผ่นสียง แม่พิมพ์ แผนผัง แบบแปลน เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบลายผ้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพชรพลอย อัญมณีมีค่า สิ่งของที่ประกอบด้วยวัตถุดังกล่าว สินค้าที่แตกง่าย เช่น เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องลายคราม กระจก ของสดประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด สินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย สินค้าซึ่งซื้อผ่านการประมูลในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น สินค้าพรีออเดอร์ (pre-order)
 
หมายเหตุ : *ความเสียหายต่อสินค้าต้องเป็นความเสียหายทางกายภาพโดยสิ้นเชิงเท่านั้น