ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยเดินทาง
ประกันภัยอุบัติเหตุ
ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยบ้าน
ประกันภัยพิเศษ
เคลม
โรงพยาบาล
อู่ซ่อมรถ
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

ประกันชั้น 3X เพื่อคนตัวเล็ก

ประกันชั้น 3X เพื่อคนตัวเล็ก

ประกันชั้น 3X เพื่อคนตัวเล็ก

ประกันชั้น3X

คุ้มครองเมื่อผิด เป็นคู่คิดเมื่อถูก

เบี้ยเริ่ม 1,900.-/ปี ผ่อนได้

พร้อมส่งทีมสำรวจอุบัติเหตุ คอยดูแลถึงจุดเกิดเหตุไม่ว่าคุณ จะเป็นฝ่ายถูก หรือ ผิด
 
ประกันรถยนต์เพื่อคนตัวเล็ก เพื่อให้คุณเข้าถึงประกันได้ง่ายขึ้นในราคาสบายกระเป๋า พร้อมเลือกความคุ้มครองที่หลากหลายจากบริษัทประกันชั้นนำ

EXtra Service

บริการที่แตกต่างจากเดิม ไม่ว่าจะผิดหรือถูก
เราจะไปหาคุณเพียงโทรมา 1737

EXtend

ยืดระยะเวลา สามารถผ่อนชำระได้

X-Men

ส่งทีมสำรวจ Survey Super Hero
ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกถึงที่
 

 
ประกันรถยนต์ชั้น3 เมืองไทยประกันภัย

 

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

  • ความรับผิดต่อชีวิตของบุคคลภายนอก ชดใช้ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกนั้น เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ชดใช้ความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณีซึ่งเป็นผลมาจากคุณหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุญาตและเป็นฝ่ายผิด

คุ้มครองเพิ่มเติม

ค่ารักษาพยาบาล

  • ชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้น จากอุบัติเหตุ โดยจ่ายชดเชยตามค่าเสียหายจริง เมื่อมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุครั้งนั้น เพื่อบุคคลใดๆ ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนั้น

ค่าอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  • ชดเชยให้ตามจำนวนเงินที่เอาประกันให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราว อันเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น

ค่าประกันตัว

  • ประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้ถูกควบคุมตัวในคดีอาญา