ประกันรถยนต์ชั้น 3 เบี้ยเริ่ม 1,805.-

ประกันรถยนต์ชั้น 3 เบี้ยเริ่ม 1,805.-

ประกันรถยนต์ชั้น 3 เบี้ยเริ่ม 1,805.-

ประกันชั้น3X

คุ้มครองเมื่อผิด เป็นคู่คิดเมื่อถูก

เบี้ยเริ่ม 1,805.-/ปี

อายุรถยนต์ 2 ปีขึ้นไป

ทำได้ทั้งเก๋งและกระบะ

พร้อมส่งทีมสำรวจอุบัติเหตุ คอยดูแลถึงจุดเกิดเหตุไม่ว่าคุณ จะเป็นฝ่ายถูก หรือ ผิด

รับประกันภัยโดย อาคเนย์ประกันภัย

ความคุ้มครอง

ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก 500,000 บาท/คน
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่และโดยสาร
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่

EXtra Service

บริการที่แตกต่างจากเดิม ไม่ว่าจะผิดหรือถูก
เราจะไปหาคุณเพียงโทรมา 1737

EXtend

ยืดระยะเวลา สามารถผ่อนชำระได้

X-Men

ส่งทีมสำรวจ Survey Super Hero
ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกถึงที่