ประกันเดินทาง กรุงเทพประกันภัย

ประกันเดินทาง กรุงเทพประกันภัย

ประกันเดินทาง กรุงเทพประกันภัย

ซื้อประกันเดินทางกับกรุงเทพประกันภัย รับฟรีทันที! บัตรสตาร์บัค

• เบี้ยตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป /ท่าน  รับฟรีทันทีบัตรสตาร์บัค 100 บาท

• เบี้ยตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป /ท่าน รับฟรีทันทีบัตรสตาร์บัค 200 บาท

เบี้ยประกันภัยรายปี รับฟรี! บัตรสตาร์บัค 500 บาท

วันนี้- 30 พ.ค.2562

แผนการเดินทางของฉัน

หมายเหตุ:

1. เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด บริษัทฯจะจัดส่ง e-coupon ตาม e-mail ที่ท่านได้ระบุไว้ในการขอเอาประกันภัย

2. ในการยกเลิกกรมธรรม์อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า