ประกันเดินทาง กรุงเทพประกันภัย

ประกันเดินทาง กรุงเทพประกันภัย

ประกันเดินทาง กรุงเทพประกันภัย

ซื้อประกันเดินทางกับกรุงเทพประกันภัย มั่นใจทุกการเดินทาง

  • รายเดี่ยว - เบี้ยประกันภัยต่อคน 500 บาทขึ้นไป รับฟรี Grab Taxi มูลค่า 250 บาท 

 

 

แผนการเดินทางของฉัน

หมายเหตุ:

1. เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด บริษัทฯจะจัดส่ง e-coupon ตาม e-mail ที่ท่านได้ระบุไว้ในการขอเอาประกันภัย

2. ในการยกเลิกกรมธรรม์อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า