ประกันเดินทาง กรุงเทพประกันภัย

ประกันเดินทาง กรุงเทพประกันภัย

ประกันเดินทาง กรุงเทพประกันภัย

ซื้อประกันเดินทางกับกรุงเทพประกันภัย มั่นใจทุกการเดินทาง

  • รายเดี่ยว - เบี้ยประกันภัยต่อคน 500 บาทขึ้นไป รับคูปองสตาร์บัคส์ 100 บาท
  • รายเดี่ยว - เบี้ยประกันภัยต่อคน 1,000 บาทขึ้นไป รับคูปองสตาร์บัคส์ 200 บาท

วันนี้ - 30 กันยายน 2562 หรือจนกว่าของจะหมด 

 

แผนการเดินทางของฉัน

หมายเหตุ:

1. เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด บริษัทฯจะจัดส่ง e-coupon ตาม e-mail ที่ท่านได้ระบุไว้ในการขอเอาประกันภัย

2. ในการยกเลิกกรมธรรม์อาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า