ประกันภัย PM 2.5

ประกันภัย PM 2.5

ประกันภัย PM 2.5

ป่วยแล้วนับหมื่น!! PM 2.5 น่ากลัวกว่าที่คิด

     PM 2.5 คือฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่าปกติ  สร้างความระคายเคืองและการอักเสบได้ถึงระดับเซลล์ และกำจัดออกจากร่างกายได้ยาก ซึ่งอันตรายของฝุ่นพิษนี้ ในระยะสั้น อาจเกิดการ ระคายเคือง ดวงตา คัดจมูก คอ และทางเดินหายใจ ไอจามหายใจไม่สะดวก ปอดทำงานแย่ลง แต่ในระยะยาว อาจะให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบ ลิ่มเลือด อุดตัน โรคหัวใจ และโรคเลือดสมอง!! 
 
     TQM เข้าใจว่าไม่มีใครอยากป่วยเพราะฝุ่นพิษ PM2.5 จึงออกแบบประกันภัยที่คลอบคลุม ค่ารักษาที่เกิดจาก PM 2.5
✓ สามารถเลือกแผนคุ้มครองได้ด้วยตัวเอง ทั้งแบบ 6 เดือน (180 วัน ) หรือ 1 ปี
✓ ราคาหลักร้อย แต่คุ้มครองเกินคุ้ม

คุ้มครองสูงสุดกว่า 620,000 บาท

ประกันภัย PM 2.5

คุ้มครองสูงสุดกว่า 90,000 บาท

✓ เงินชดเชยโรคปอดอักเสบ และหลอดลมโป่งพอง
✓ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โรคตาแดง และเยื่อบุตาอักเสบ
✓ คุ้มครองโรคถุงลมโป่งพอง, ปอดอุดตัน และมะเร็งปอด
✓ คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไป
ประกันภัย PM 2.5

คุ้มครองสูงสุดกว่า 90,000 บาท

✓ เงินชดเชยโรคปอดอักเสบ และหลอดลมโป่งพอง
✓ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โรคตาแดง และเยื่อบุตาอักเสบ
✓ คุ้มครองโรคถุงลมโป่งพอง, ปอดอุดตัน และมะเร็งปอด
✓ คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไป
ประกันภัย PM 2.5

คุ้มครองสูงสุดกว่า 230,000 บาท

✓ เงินชดเชยโรคปอดอักเสบ และหลอดลมโป่งพอง
✓ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โรคตาแดง และเยื่อบุตาอักเสบ
✓ คุ้มครองโรคถุงลมโป่งพอง, ปอดอุดตัน และมะเร็งปอด
✓ คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไป
ประกันภัย PM 2.5

คุ้มครองสูงสุดกว่า 230,000 บาท

✓ เงินชดเชยโรคปอดอักเสบ และหลอดลมโป่งพอง
✓ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โรคตาแดง และเยื่อบุตาอักเสบ
✓ คุ้มครองโรคถุงลมโป่งพอง, ปอดอุดตัน และมะเร็งปอด
✓ คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไป
ประกันภัย PM 2.5

คุ้มครองสูงสุดกว่า 620,000 บาท

✓ เงินชดเชยโรคปอดอักเสบ และหลอดลมโป่งพอง
✓ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โรคตาแดง และเยื่อบุตาอักเสบ
✓ คุ้มครองโรคถุงลมโป่งพอง, ปอดอุดตัน และมะเร็งปอด
✓ คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไป

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 6 - 60 ปี
2. ผู้เอาประกันภัย สามารถซื้อความคุ้มครองได้ 1 ท่าน ต่อ 1 ฉบับ
3. ผู้เอาประกันภัยต้องตอบคำถามสุขภาพและผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
4. ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
5. หมวดผลประโยชน์เงินปลอบขวัญ กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน มีระยะเวลารอคอย 15 วัน หลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก
6. หมวดผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) มีระยะเวลารอคอย 15 วัน หลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก
7. หมวดผลประโยชน์กรณีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรก มีระยะเวลารอคอย 90 วัน หลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก
8. ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์