ประกันเดินทางในประเทศ FWD

ประกันเดินทางในประเทศ FWD

ประกันเดินทางในประเทศ FWD

เที่ยวทั่วไทย หมดห่วงทุกทริป

ประกันเดินทางในประเทศ
อุบัติเหตุ + โควิด

 

เที่ยวทั่วไทยหมดห่วง เมื่อซื้อประกันเดินทางในประเทศออนไลน์กับ FWD คุ้มครองครอบคลุมทั้ง อุบัติเหตุ และ โควิด-19 ให้คุณจัดทริปได้ไม่สะดุด หมดห่วงตลอดการเดินทาง

จุดเด่นประกันภัย

เบี้ยเริ่มต้น 65 บาท
คุ้มครองอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด 200,000 บาท
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ โควิด-19  
คุ้มครองภาวะโคม่าจากการแพ้วัคซีนโควิด-19
คุ้มครองสูงสุด 14 วัน
ซื้อออนไลน์ สะดวก ง่าย
 
รับประกันภัยโดย บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตารางความคุ้มครองประกันเดินทางในประเทศ FWD

ราคาเบี้ยประกันภัย

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
เริ่ม 65.- เริ่ม 83.- เริ่ม 130.- เริ่ม 150.-
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

1. การรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

30,000 50,000 75,000 100,000

2. ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยใน) จากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10,000 10,000 10,000 10,000

3. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอันเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

200,000 200,000 200,000 200,000

4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ

100,000 100,000 150,000 200,000
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. สมัครทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 1 - 85 ปี
  2. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่รับประกันภัยการเดินทางไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี
  4. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น