การเรียกร้องสินไหมทดแทนประกันภัย

การเรียกร้องสินไหมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ประกันภัยโควิด-19 ประกันอัคคีภัย ประกันอะไหล่รถยนต์ หรือการเดินทางอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เราพร้อมดูแลคุณทุกเวลา คุณสามารถแจ้งเคลม ปรึกษา ติดตามงานซ่อมผ่าน App TQM24 และโทรศัพท์สายด่วนแจ้งเคลม 1737

ช่องทางการเคลม

สายด่วน 1737
App TQM24
Line TQM
ประกันรถยนต์
ประกันเดินทาง
ประกันสุขภาพ
ประกันอัคคีภัย
ประกันอะไหล่รถยนต์
ขั้นตอนการเคลมประกันสุขภาพ
เช็ครายละเอียดกรมธรรม์ที่ท่านทำ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม
ส่งเอกสาร
ติดตามสถานะและรับเงินค่าสินไหม
เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมประกันสุขภาพ
ขั้นตอนการเคลมประกันภัยสุขภาพ
 1. เตรียมเอกสารให้ครบ : สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) เตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วน เพื่อให้การเคลมประกันสุขภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
  • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม, ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง, สำเนาบัตรประชาชน
  • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง และใบสรุปค่ารักษาพยาบาล
  • สำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารที่ระบุชื่อผู้ทำประกันเป็นเจ้าของบัญชี
  • เอกสารอื่น ๆ กรณีบริษัทประกันภัยร้องขอเพิ่มเติม
 2. ยื่นเอกสาร ส่งเอกสารการเคลมประกันให้กับบริษัทประกันผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ เช่น ทางไปรษณีย์ อีเมล แฟกซ์ หรือผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เป็นต้น
 3. รอรับค่าสินไหมทดแทน เมื่อยื่นเอกสารเคลมเรียบร้อยแล้ว บริษัทประกันจะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ถ้าไม่มีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารใดๆ เพิ่มเติม บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินค่าสินไหมให้แก่ผู้ทำประกันภัยตามช่องทางที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ
สาเหตุของการการสำรองจ่ายนั้น แบ่งเป็น 2 กรณีด้วยกัน นั่นคือ
 1. ใช้สิทธิที่ รพ.ที่ไม่ใช่รพ.คู่สัญญา หากไม่ใช่ รพ.คู่สัญญาอาจต้องสำรองจ่ายไปก่อน และนำเอกสารมาเคลมกับประกันสุขภาพทีหลัง เนื่องจากประกันสุขภาพต้องมีระยะเวลาในการตรวจสอบและการพิจารณาเพิ่มเติมนั่นเอง
 2. ใช้สิทธิที่ รพ.คู่สัญญา แต่อาจต้องมีการตรวจสอบประวัติเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบโรคที่อาจเป็นก่อนการทำประกันภัย ในกรณีของการเคลมประกัน ทางบริษัทประกันสุขภาพอาจจะต้องมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ ดังนั้นจึงอาจจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาเบื้องต้น และเมื่อทางบริษัทได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพครบถ้วนเรียบร้อย จึงพิจารณาเคลมเงินค่ารักษาต่อไป
ค้นหาโรงพยาบาล ใกล้คุณ เพื่อเข้ารับการรักษาได้ทันที คลิก
people
บริการดี มีการให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี
คุณวรนุช วงศ์ทิต
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันสุขภาพ
ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพแต่ผู้สมัครต้องแถลงสุขภาพตามความจริงลงในใบคำขอเอาประกัน
การปรับเบี้ยประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
 1. ปรับเบี้ยตามช่วงอายุ ตามตารางเบี้ยประกันภัย
 2. ปรับเบี้ยตามการเรียกร้องค่าสินไหม
โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทประกัน จะไม่ต้องสำรองจ่าย หากอยู่วงเงินที่คุ้มครองหากเกินวงเงินหรือไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย จะต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วค่อยนำมาเบิกเคลมภายหลังได้
โดยทั่วไปแล้ว จะไม่คุ้มครองการเข้าพักรักษาตัวซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บหรือป่วยไข้ เช่น การทำหมัน การทำศัลยกรรม การลดความอ้วน การพักผ่อน รวมทั้งการรักษาโรคประสาท กามโรค การติด และการตรวจสายตา เช่นกัน
ระยะเวลารอคอย คือ ช่วงเวลาหลังทำประกันที่ผู้เอาประกันยังไม่สามารถใช้สิทธิ์การรักษาสำหรับบางโรคได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งแต่ละโรคนั้นก็มีระยะเวลารอคอยไม่เท่ากันอีกด้วย
คือโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย รวมถึง ภาวะแทรกซ้อน หรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายขาดก่อนวันที่กรมธรรม์จะเริ่มมีผลบังคับ กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองโรคนั้น ๆ เว้นแต่ผู้เอาประกันได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยง
TQM 24 Application เคลม ดู ต่อ จ่าย ให้ประกันเป็นเรื่องง่าย แค่ปลายนิ้ว
++พิเศษ++ ดาวน์โหลดและผูกบัญชีสำเร็จ รับสิทธิ์ลุ้นบัตรโลตัส 200 บาท ทุกเดือน!!
ท่านสามารถดูกรมธรรม์ ติดตามสถานะการสั่งซื้อ หรือรับบริการหลังการขาย เช่น แจ้งเคลม ต่อประกัน ชำระเบี้ย ผ่านแอปพลิเคชั่น TQM24 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริษัทฯ จะส่งลิงค์ดาวน์โหลดให้ท่านผ่านทาง SMS ท่านสามารถกดดาวน์โหลดเพื่อรับบริการได้ทันที

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เลขที่0105540084143

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ว00019/2546

โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
อีเมล