การเรียกร้องสินไหมทดแทนประกันภัย

การเรียกร้องสินไหมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ประกันภัยโควิด-19 ประกันอัคคีภัย ประกันอะไหล่รถยนต์ หรือการเดินทางอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เราพร้อมดูแลคุณทุกเวลา คุณสามารถแจ้งเคลม ปรึกษา ติดตามงานซ่อมผ่าน App TQM24 และโทรศัพท์สายด่วนแจ้งเคลม 1737

ช่องทางการเคลม

appสายด่วน 1737
appApp TQM24
ประกันรถยนต์
ประกันรถยนต์
ประกันเดินทาง
ประกันเดินทาง
ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ
ประกันอัคคีภัย
ประกันอัคคีภัย
ประกันอะไหล่รถยนต์
ประกันอะไหล่รถยนต์
shieldขั้นตอนการเคลมประกันสุขภาพ
claim_contact
เช็ครายละเอียดกรมธรรม์ที่ท่านทำ
claim_contact
จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม
claim_contact
ส่งเอกสาร
claim_contact
ติดตามสถานะและรับเงินค่าสินไหม
เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมประกันสุขภาพ
ขั้นตอนการเคลมประกันภัยสุขภาพ
 1. เตรียมเอกสารให้ครบ : สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) เตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วน เพื่อให้การเคลมประกันสุขภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
  • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม, ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง, สำเนาบัตรประชาชน
  • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง และใบสรุปค่ารักษาพยาบาล
  • สำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคารที่ระบุชื่อผู้ทำประกันเป็นเจ้าของบัญชี
  • เอกสารอื่น ๆ กรณีบริษัทประกันภัยร้องขอเพิ่มเติม
 2. ยื่นเอกสาร ส่งเอกสารการเคลมประกันให้กับบริษัทประกันผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ เช่น ทางไปรษณีย์ อีเมล แฟกซ์ หรือผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เป็นต้น
 3. รอรับค่าสินไหมทดแทน เมื่อยื่นเอกสารเคลมเรียบร้อยแล้ว บริษัทประกันจะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ถ้าไม่มีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารใดๆ เพิ่มเติม บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินค่าสินไหมให้แก่ผู้ทำประกันภัยตามช่องทางที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ
สาเหตุของการการสำรองจ่ายนั้น แบ่งเป็น 2 กรณีด้วยกัน นั่นคือ
 1. ใช้สิทธิที่ รพ.ที่ไม่ใช่รพ.คู่สัญญา หากไม่ใช่ รพ.คู่สัญญาอาจต้องสำรองจ่ายไปก่อน และนำเอกสารมาเคลมกับประกันสุขภาพทีหลัง เนื่องจากประกันสุขภาพต้องมีระยะเวลาในการตรวจสอบและการพิจารณาเพิ่มเติมนั่นเอง
 2. ใช้สิทธิที่ รพ.คู่สัญญา แต่อาจต้องมีการตรวจสอบประวัติเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบโรคที่อาจเป็นก่อนการทำประกันภัย ในกรณีของการเคลมประกัน ทางบริษัทประกันสุขภาพอาจจะต้องมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ ดังนั้นจึงอาจจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาเบื้องต้น และเมื่อทางบริษัทได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพครบถ้วนเรียบร้อย จึงพิจารณาเคลมเงินค่ารักษาต่อไป
find
ค้นหาโรงพยาบาล ใกล้คุณ เพื่อเข้ารับการรักษาได้ทันที คลิก
people
quotation
บริการดี มีการให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี
quotation
คุณวรนุช วงศ์ทิต
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันสุขภาพ
ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพแต่ผู้สมัครต้องแถลงสุขภาพตามความจริงลงในใบคำขอเอาประกัน
การปรับเบี้ยประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
 1. ปรับเบี้ยตามช่วงอายุ ตามตารางเบี้ยประกันภัย
 2. ปรับเบี้ยตามการเรียกร้องค่าสินไหม
โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทประกัน จะไม่ต้องสำรองจ่าย หากอยู่วงเงินที่คุ้มครองหากเกินวงเงินหรือไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย จะต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วค่อยนำมาเบิกเคลมภายหลังได้
โดยทั่วไปแล้ว จะไม่คุ้มครองการเข้าพักรักษาตัวซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บหรือป่วยไข้ เช่น การทำหมัน การทำศัลยกรรม การลดความอ้วน การพักผ่อน รวมทั้งการรักษาโรคประสาท กามโรค การติด และการตรวจสายตา เช่นกัน
ระยะเวลารอคอย คือ ช่วงเวลาหลังทำประกันที่ผู้เอาประกันยังไม่สามารถใช้สิทธิ์การรักษาสำหรับบางโรคได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งแต่ละโรคนั้นก็มีระยะเวลารอคอยไม่เท่ากันอีกด้วย
คือโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย รวมถึง ภาวะแทรกซ้อน หรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายขาดก่อนวันที่กรมธรรม์จะเริ่มมีผลบังคับ กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองโรคนั้น ๆ เว้นแต่ผู้เอาประกันได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยง
TQM 24 Application เคลม ดู ต่อ จ่าย ให้ประกันเป็นเรื่องง่าย แค่ปลายนิ้ว
++พิเศษ++ ดาวน์โหลดและผูกบัญชีสำเร็จ รับสิทธิ์ลุ้นบัตรโลตัส 200 บาท ทุกเดือน!!
ท่านสามารถดูกรมธรรม์ ติดตามสถานะการสั่งซื้อ หรือรับบริการหลังการขาย เช่น แจ้งเคลม ต่อประกัน ชำระเบี้ย ผ่านแอปพลิเคชั่น TQM24 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริษัทฯ จะส่งลิงค์ดาวน์โหลดให้ท่านผ่านทาง SMS ท่านสามารถกดดาวน์โหลดเพื่อรับบริการได้ทันที
TQM Bear
ellipse
TQM Logo
โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
อีเมล
TQM Application
TQM IOS Application
TQM Android Application
แชทกับเรา