การเรียกร้องสินไหมทดแทนประกันภัย

การเรียกร้องสินไหมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ประกันภัยโควิด-19 ประกันอัคคีภัย ประกันอะไหล่รถยนต์ หรือการเดินทางอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เราพร้อมดูแลคุณทุกเวลา คุณสามารถแจ้งเคลม ปรึกษา ติดตามงานซ่อมผ่าน App TQM24 และโทรศัพท์สายด่วนแจ้งเคลม 1737

ช่องทางการเคลม

สายด่วน 1737
App TQM24
Line TQM
ประกันรถยนต์
ประกันเดินทาง
ประกันสุขภาพ
ประกันอัคคีภัย
ประกันอะไหล่รถยนต์
ประกันเดินทาง
เดินทางทั้งที ไม่มีใครอยากให้ทริปสดุด แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิด มักเกิดขึ้นได้เสมอ ประกันเดินทางจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะดูแลชีวิต และทรัพย์สินของคุณตลอดการเดินทาง ไม่ว่าจะเจ็บป่วย เข้ารับรักษา กระเป๋าหาย หรือไฟลท์ดีเลย์ ประกันพร้อมชดเชยค่าเสียหาย ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ แค่ แจ้งเคลมประกันเดินทาง กับ TQM
ลักษณะการเกิดเหตุ : ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยรวมถึงความเสียหายด้านทรัพย์สิน
เงื่อนไขการเคลม : ความคุ้มครองเป็นไปตามตารางความคุ้มครองแต่ละผลประโยชน์ของความคุ้มครอง
ขั้นตอนการเคลมประกันเดินทาง
แจ้งบริษัทประกัน
แจ้งบริษัทประกันภายใน 30 วัน นับจากเหตุการณ์เรียกร้องหรือเร็วที่สุด
ส่งเอกสารทั้งหมด
ส่งเอกสารทั้งหมดเช่น รายงานทางการแพทย์ รายงานตำรวจ ใบเสร็จรับเงิน ใบประเมินมูลค่าความเสียหายหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหม
ติดต่อสายด่วน
ถ้ามีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สามถึงคุณ กรุณาติดต่อสายด่วนให้ความช่วยเหลือก่อนการตกลงใดๆ และการเรียกร้องนั้นจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร
ขอเอกสารรับรองจากสายการบิน
สำหรับการสูญหายของเอกสารและกระเป๋าเดินทาง กรุณาขอเอกสารรับรองจากสายการบินที่คุณใช้บริการ กรุณาแจ้งสายการบินหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องทันทีสำหรับการสูญเสียและความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
ความคุ้มครองที่สำคัญคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกทริป ความล่าช้าในการเดินทาง รวมถึงความล่าช้า/สูญหาย/เสียหาย ของกระเป๋าเดินทางและสัมภาระ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ พร้อมบริการเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในเกิดเหตุไม่คาดฝันจากอุบัติเหตุ คนข้างหลังรับเงินก้อนหลักล้าน
เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมประกันเดินทาง
แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมประกันเดินทาง (CTA-BKI)
 • กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • กรณีการรักษาพยาบาล
 • กรณีการรักษาพยาบาลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
 • กรณีการเยี่ยมไข้
 • กรณีชดเชยรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน
 • กรณีค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน
 • กรณีการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
 • กรณีการค่าใช้จ่ายการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
 • กรณีการส่งผู้เยาว์กลับประเทศ
 • กรณีความรับผิดชอบต่อบุุคคลภายนอก
 • กรณีการยกเลิกการเดินทาง
 • กรณีการลดจำนวนวันเดินทาง
 • กรณีการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง
 • กรณีสูญเสียหรือเสียหายของเงินส่วนตัว
 • กรณีการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง
 • กรณีการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
 • กรณีการล่าช้าของเที่ยวบิน
 • กรณีการพลาดการต่อเที่ยวบิน
 • กรณีการจี้เครื่องบิน
 • กรณีความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า
 • กรณีอื่นๆ
  • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
  • สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ได้รับความคุ้มครอง
  • สําเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต
  • สําเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
  • สําเนาบันทึกประจําวันของตํารวจในท้องที่เกิดเหตุ
  • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล
  • ตั๋วเครื่องบินหรือเอกสารอื่นๆ ที่ยืนยันการขึ้นเครื่องบิน
  • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
  • หนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
  • รูปถ่ายของความสูญเสียหรือความเสียหาย
  • สําเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้ได้รับความคุ้มครอง
  • อื่นๆ
ยื่นผ่าน บริษัท กรุงเทพประกันภัย ติดต่อทีมสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 25 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2285 8888 กด 3 และ กด 3 โทรสาร 0 2610 2128
ยื่นผ่าน บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ฝ่ายประสานงานสินไหม
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0 2285 8888 กด 3 และ กด 3 โทรสาร 0 2610 2128
people
ใช้บริการกับทาง TQM ตลอด มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ มั่นใจในบริษัทที่ทาง TQM แนะนำให้
คุณประกอบ ประจงแต่ง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันเดินทาง
มี 2 รูปแบบ ได้แก่
 1. ประกันการเดินทางแบบรายเที่ยว (Single Trip) - คุ้มครองการเดินทางเที่ยวเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางในโอกาสพิเศษ ไม่ได้เดินทางเป็นประจำ
 2. ประกันการเดินทางแบบรายปี (Annual Trip) - คุ้มครองการเดินทางไม่จำกัดเที่ยวบินต่อปี เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อย ๆ เช่น ผู้ที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือติดต่อธุรกิจ
ต้องตอบตรงนี้เลยว่าความคุ้มครองหลัก ๆ ของประกันเดินทางก็คือ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองกระเป๋าเดินทางหาย และคุ้มครองเที่ยวบินล่าช้า หากเราเจ็บป่วยเมื่อไปเที่ยวต่างประเทศ หากเราทำประกันเดินทางไว้ก็ให้ความคุ้มครองทั้งในเรื่องค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง, ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน, ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย หรือแม้แต่กรณีเสียชีวิต ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์
บางช่วงเวลาอาจมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้ลูกค้ารอสายค่อนข้างนาน แต่โดยปกติสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชม. ผ่าน
 1. โทร 1737
 2. แชทกับพี่หมีผ่าน www.tqm.co.th โดยฝากข้อความไว้ที่ช่องแชท แล้วทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
 3. แชทกับพี่หมีผ่านเพจ Facebook : TQM Insurance Broker
 4. TQM Line Official โดยเพิ่มเพื่อน @tqmbroker
 1. ยกเลิกเที่ยวบิน หรือเลื่อนเที่ยวบิน จากการจลาจล สงครามกลางเมือง การนัดประท้วงต่าง ๆ จนไม่สามารถเดินทางได้
 2. เกิดภัยพิบัติกับที่พักอาศัย จนต้องยกเลิกเที่ยวบิน เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติ จนบ้านเสียหาย และไม่สามารถเดินทางได้
 3. ได้รับหมายศาล หรือเชิญไปเป็นพยานให้ปากคำ จนไม่สามารถเดินทางได้
 4. เรื่องโควิด ก็เคลมได้หายห่วง ในกรณีเดินทางออกนอกประเทศแล้วติดโควิด หรือในกรณีที่แพทย์ระบุว่าป่วยหนักนอนพัก ทางประกันยังคงดูแลค่าบริการทางการแพทย์ หรือหากว่าเดินทางกลับถึงไทยแล้ว ตรวจพบว่าได้เป็นโควิด ประกันเดินทางก็ยังคงคุ้มครองให้ให้อยู่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแผนประกัน
 5. วีซ่าไม่ผ่าน แต่ก็ยังขอคืนได้ บางประเทศต้องขอวีซ่า และต้องมีการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดทางด้านการเงิน ถ้าหากไม่ผ่าน หรือต้องกลับไปดำเนินเรื่องใหม่อีกครั้ง สามารถขอเงินประกันการเดินทางส่วนนี้คืนได้กับทางบริษัทประกัน แต่ต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยันการปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูต
TQM 24 Application เคลม ดู ต่อ จ่าย ให้ประกันเป็นเรื่องง่าย แค่ปลายนิ้ว
++พิเศษ++ ดาวน์โหลดและผูกบัญชีสำเร็จ รับสิทธิ์ลุ้นบัตรโลตัส 200 บาท ทุกเดือน!!
ท่านสามารถดูกรมธรรม์ ติดตามสถานะการสั่งซื้อ หรือรับบริการหลังการขาย เช่น แจ้งเคลม ต่อประกัน ชำระเบี้ย ผ่านแอปพลิเคชั่น TQM24 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริษัทฯ จะส่งลิงค์ดาวน์โหลดให้ท่านผ่านทาง SMS ท่านสามารถกดดาวน์โหลดเพื่อรับบริการได้ทันที

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เลขที่0105540084143

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ว00019/2546

โทรศัพท์
โทรสาร
เวลาทำการ
จันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
อีเมล